IK: Fundusz Trójmorza powinien wspierać transgraniczną infrastrukturę cyfrową

ISBNews
13.09.2018 15:16
A A A


Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Fundusz Trójmorza, którego oficjalna prezentacja nastąpi podczas szczytu Trójmorza w Bukareszcie (17-18 września br.) powinien wygenerować pulę środków finansowych na wsparcie rozbudowy nowoczesnej i bezpiecznej transgranicznej infrastruktury cyfrowej, uważa prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht.

"Głęboko wierzymy, że jeżeli Trójmorze ma być projektem przyszłości, to musi bardzo mocno skupić się na realizacji projektów w wymiarze cyfrowym oraz współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa Trójmorza ma na celu zniwelowanie zapóźnienia gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej względem Europy Zachodnie. W kolejnych latach wzrost gospodarczy zależał będzie jeszcze bardziej od bezpiecznej infrastruktury cyfrowej oraz implementacji najnowszych technologii IT, dlatego musimy szczególnie inwestować w te właśnie obszary, aby zapóźnienie nie pogłębiło się. Już teraz myślmy zatem o krok do przodu. Nasza propozycja Cyfrowego Trójmorza wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu" - powiedziała Albrycht, cytowana w komunikacie.

Instytut Kościuszki we współpracy m.in. z think tankami ze Słowacji, Rumunii i Chorwacji od kilku miesięcy promuje ideę Cyfrowego Trójmorza. Inicjatywa jest odpowiedzią na wyzwania cyfrowej transformacji Trójmorza w zakresie integracji i rozwoju obecnej infrastruktury z nowymi technologiami i rozwiązaniami.

"Liczymy, że Fundusz Trójmorza, którego oficjalna prezentacja nastąpi podczas szczytu Trójmorza w Bukareszcie powinien wygenerować pulę środków finansowych na wsparcie rozbudowy nowoczesnej i bezpiecznej transgranicznej infrastruktury cyfrowej. Szybki i bezpieczny przesył danych z północy na południe regionu jest konieczny, aby w przyszłości możliwy był rozwój takich sektorów jak Przemysł 4.0 czy mobilność autonomiczna" - dodała Albrycht.

Z opublikowanego przez Instytut Kościuszki w czerwcu raportu Cyber Threat 2018 wynika, że w roku 2017 firmy europejskie straciły w ich efekcie średnio 1 100 euro. Najmniejszą stratę odnotowały firmy rumuńskie. Wynosiła ona średnio 143,91 euro, podczas gdy w Polsce było to około 4 991,72 euro.

Ponad 68% ankietowanych przez IK firm twierdzi, że nie straciło żadnych pieniędzy w wyniku cyberataków lub utraty danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tylko 35% wszystkich europejskich firm stosuje strategię cyberbezpieczeństwa w zakresie ochrony danych klientów. Najlepsza sytuacja jest w Polsce, gdzie ponad połowa firm twierdzi, że ma taką strategię, a tylko 23% wdraża tego rodzaju działalność w Czechach i na Słowacji. Średnia kwota wydawana rocznie przez europejskie firmy na prewencję w zakresie cyberataków wynosi 1 966 euro. W Polsce jest to 6 370 euro rocznie.

Instytut zwraca uwagę, że w 12 państwach UE składających się na region Trójmorza mieszka 114 mln obywateli.

"To 114 mln ludzi, których życie staje się w coraz większym stopniu zależne od Internetu i sektora usług cyfrowych. Przywódcy i wizjonerzy, którzy promują dziś Inicjatywę Trójmorza nie mogą pozwolić sobie na pominięcie tego faktu. Muszą wrócić do początków inicjatywy i odkurzyć pomysł na oparcie jej na trzech filarach, czyli zacząć wspólnie działać by zbudować, obok filarów energetycznego i transportowego, także dobrze funkcjonujący filar cyfrowy. Dla rozwoju infrastruktury i gospodarki Trójmorza konieczne jest także stworzenie bezpiecznego cyfrowo środowiska, czyli przeprowadzenie przez wszystkie trzy filary współpracy wymiaru cyberbezpieczeństwa" - podsumowano w komunikacie.

Instytut Kościuszki to pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Jego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.

(ISBnews)