PKP kończy prace nad planem rozwoju terminali intermodalnych

ISBNews
17.09.2018 14:26
A A A


Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - PKP S.A. zmierza ku końcowi z pracami nad planem rozwoju terminali intermodalnych. Będzie się starało "nadać mu stosowną rangę", poinformował ISBnews członek zarządu Mirosław Antonowicz.

"Kończymy plan rozwoju terminali intermodalnych, który - jeśli się uda - powinien mieć charakter dokumentu strategicznego wysokiej rangi i który uwzględnia już najważniejsze porty i terminale. Inicjatywa zyskała poparcie wielu podmiotów" - powiedział Antonowicz w rozmowie z ISBnews. 

Równocześnie PKP pracuje nad rozwojem infrastruktury logistycznej w całym kraju.

"W tej chwili pracujemy intensywnie nad lokalizacją bydgoską jako miejscem dla rozwoju zaplecza dla portów. Mamy program funkcjonalno-użytkowy dla centrum logistycznego w Koninie. Pracujemy też nad projektami związanymi ze Śląskim Centrum Logistycznym, rozmawiając m.in. z Panattoni. Prowadzone są daleko idące prace związane z Terminalem Sławków, a PKP Cargo Logistics, jako spółka z Grupy PKP, pracuje nad zwiększeniem zdolności przeróbczo-przeładunkowych i eksploatacyjnych w Małaszewiczach na wschodniej granicy" - wymienił Antonowicz. 

"Ponadto pracujemy nad koncepcją związaną z budową 'hubu' logistycznego w centralnej Polsce, ale to wymaga potwierdzenia poprzez pogłębione analizy ekonomiczne, techniczne i rynkowe. Rozpatrujemy różne lokalizacje np. Łódź i Zduńską Wolę Karsznice" - dodał.

Przypomniał, że jednym z elementów strategii Grupy PKP jest m.in. wyspecyfikowanie portfela nieruchomości o potencjale logistycznym, budowa narodowego operatora transportu intermodalnego, działającego na bazie terminali powstałych na ww. nieruchomościach oraz budowa platformy logistycznej - "orkiestratora" do zarządzania łańcuchem dostaw, który ma łączyć podaż z popytem.

Temu ostatniemu zadaniu ma służyć rozpoczęta w maju br. budowa porozumienia polskich firm logistycznych.

"Rozszerzyliśmy w sierpniu tę platformę współpracy o 5 podmiotów, w tym m.in. Port w Elblągu. Przedsięwzięcie to należy jednak rozpatrywać w dłuższej perspektywie czasowej. To narzędzie do budowy platformy logistycznej na bazie stowarzyszenia, którego zasadniczym zadaniem będzie promocja transportu intermodalnego. Na jego podstawie w przyszłości powstanie 'orkiestrator'" - powiedział Antonowicz. 

Na początku br. Grupa PKP podała, że planuje realizację dużego, ogólnokrajowego projektu logistycznego, któremu chciałaby nadać rangę programu rządowego i w którym będzie liderem.

Prezes Krzysztof Mamiński informował wtedy, że PKP pracuje nad koncepcją zbudowania dużej organizacji, która zajęłaby się sieciowym rozwiązaniem dotyczącym projektów logistycznych i punktów przeładunkowych na terenie całego kraju.

W maju PKP S.A. podpisały z 10 firmami porozumienie ws. współpracy w obszarze logistyki. Ma to być wstęp do budowy wspólnej platformy logistycznej.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.

Lesław Kretowicz, Tomasz Chaberko

(ISBnews)