Colonnade: Większość członków zarządów i RN nie zna ubezpieczeń D&O

ISBNews
17.09.2018 16:01
A A A


Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - W Polsce 65% członków zarządu oraz rad nadzorczych spółek deklaruje, że jakakolwiek forma zabezpieczenia firmy przed ich błędnymi decyzjami byłaby przydatna i pozwoliła im na łatwiejsze podejmowanie decyzji. Tylko 16% przedstawicieli polskich kadr kierowniczych wie o istnieniu ubezpieczenia D&O, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Colonnade Insurance oddział w Polsce. 

W Polsce ubezpieczenie D&O to jeszcze dla wielu zarządzających nieznane pojęcie, chociaż większość z nich (70%) zdaje sobie sprawę, że niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody dla przedsiębiorstwa przez osoby na kierowniczych stanowiskach poprzez błędną decyzję rzeczywiście istnieje. Tymczasem tego typu ochrona osób zarządzających to korzyść dla obu stron - przede wszystkim dla osób fizycznych, które zyskują skuteczną ochronę w przypadku błędnych decyzji, ale także dla samych spółek, zwiększając ich bezpieczeństwo finansowe oraz wiarygodność w oczach kontrahentów, podano w komunikacie. 

Często też zakup ubezpieczenia D&O, to warunek, jaki zarządzający stawiają spółkom, które chciałyby zacząć z nimi współpracę.

"W Polsce ponad połowa (53%) członków zarządu oraz rad nadzorczych uważa, że niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody dla przedsiębiorstwa ma wpływ na podejmowane przez nich decyzje. W związku z tym większość z nich (65%) deklaruje, że jakakolwiek forma zabezpieczenia firmy przed ich błędnymi decyzjami byłaby przydatna i pozwoliła im na łatwiejsze podejmowanie decyzji" - wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Colonnade Insurance oddział w Polsce. 

Zaledwie 16% wie o istnieniu ubezpieczenia D&O, ale i  wśród respondentów deklarujących, że znają ten typ ubezpieczenia dochodzi do pomyłek przy opisywaniu jego zakresu. 

"Klienci, którzy pytają o ubezpieczenie D&O często mylą jego zakres z ubezpieczeniem OC. Polisa D&O chroni prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin, oraz samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki" - wyjaśnia dyrektor działu ubezpieczeń finansowych oraz odpowiedzialności cywilnej Colonnade Insurance S.A. Agata Grygorowicz, cytowana w komunikacie. 

Colonnade wskazuje, że oprócz niezrozumienia zasad działania ubezpieczenia D&O, polskie firmy - szczególnie małe - boją się, że koszty takiej ochrony przerosną ich możliwości. Ponad połowa (56%) respondentów zadeklarowała, że to właśnie wysokość kosztów obrony prawnej i postępowań sądowych mogłaby wpłynąć na ich decyzję o zakupie ubezpieczenia D&O.

"Ale nie tylko obawa przed wysokimi kosztami ewentualnego procesu powinna skłaniać właścicieli firm do zainteresowania ubezpieczeniem D&O. Aby przyciągnąć naprawdę dobrych zarządzających, należy zagwarantować im określone standardy pracy - także w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Poza tym, warto pamiętać, że to właśnie małe firmy, które nie dysponują oddzielnymi departamentami prawnymi, gotowymi do działania w każdej sytuacji, powinny szczególnie zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe" - czytamy także. 

Colonnade Insurance S.A. oferuje szereg specjalistycznych produktów non-life, w tym ubezpieczenia majątkowe dla firm oraz NNW dla klientów indywidualnych. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej firma prowadzi działalność za pośrednictwem oddziałów w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji, Węgrzech oraz spółki zależnej na Ukrainie. Colonnade Insurance S.A. należy do kanadyjskiej grupy Fairfax Financial Holdings Ltd.

Ogólnopolskie badanie INDICATOR na zlecenie Colonnade Insurance S.A. zostało przeprowadzone na próbie 300 małych, średnich i dużych firm metodą wywiadów CATI realizowanych z wykorzystaniem bazy BISNODE. Respondenci to osoby  pozostające we władzach firmy lub członek rady nadzorczej.

(ISBnews)