Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań i BI 'Grunwald'

ISBNews
18.09.2018 08:12
A A A


Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Budimex zawarł dwie umowy sprzedaży akcji, podała spółka. Na mocy pierwszej umowy Budimex zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji w spółce Elektromontaż-Poznań za cenę 65 mln zł.  Na mocy drugiej umowy Budimex zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji w spółce Biuro Inwestycji "Grunwald" za cenę 43 mln zł.

"Na mocy umów EP Budimex sprzedał 5 351 890 akcji spółki Elektromontaż-Poznań [...] stanowiących udział 98,96% w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej 3,4 zł za jedną akcję uprawniających do wykonywania 5 351 890 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 64 990 tys. zł na rzecz spółki PG Energetyka. [...] Na mocy Umów BIG Budimex sprzedał 354 224 740 akcji spółki Biuro Inwestycji 'Grunwald' [...] stanowiących udział 98,96% w kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej 0,1 zł za jedną akcję uprawniających do wykonywania 354 224 740 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 43 078 tys. zł na rzecz spółki 2) Raven 9" - czytamy w komunikacie.

W momencie sprzedaży Elektromontaż-Poznań prowadził działalność polegającą na świadczeniu usług elektroinstalacyjnych dla budownictwa niemieszkalnego, natomiast Biuro Inwestycji "Grunwald" posiadała środki pieniężne pochodzące z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Budimex Nieruchomości, podano również.

W 1999 r. Budimex wziął udział w komercjalizacji spółki Elektromontaż-Poznań, obejmując pakiet 25% akcji w kapitale zakładowym spółki. W 2013 roku Budimex przejął kontrolę nad spółką, zwiększając swoje zaangażowanie do 51% akcji w kapitale zakładowym. Ostatecznie na koniec 2017 r. Budimex posiadał 99% akcji w kapitale zakładowym Elektromontażu-Poznań. 

"W 2017 r. na wniosek Budimeksu rozpoczęto proces podziału spółki Elektromontaż-Poznań, który miał na celu wydzielenie części nieruchomościowej biznesu. W lutym 2018 r. segment zarządzania nieruchomościami został formalnie przeniesiony na spółkę Budimex Inwestycje 'Grunwald' S.A. (która w 2018 r. zmieniła nazwę na Biuro Inwestycji 'Grunwald' S.A.) w ramach formalnego procesu podziału przez wydzielenie. W sierpniu 2018 r. segment zarządzania nieruchomościami został przejęty przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o. na mocy umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa" - czytamy dalej.

Sprzedaż obu spółek jest konsekwencją realizacji strategii Budimexu polegającej na koncentracji na wiodącym biznesie grupy, podano także.

W efekcie zawartych umów Budimex rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 66 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykaże zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 44 mln zł. Powyższe wartości mogą ulec zmianie po finalnym rozliczeniu kosztów związanych z przeprowadzonymi transakcjami.      

"W pierwszej połowie 2018 r. Elektromontaż-Poznań S.A. wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 70,8 mln zł oraz zysk brutto przed opodatkowaniem w wysokości 2,5 mln zł. Z momentem sprzedaży Elektromontażu-Poznań S.A. Budimex S.A. przestaje konsolidować wyniki tej spółki" - podsumowano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)