TXM miało 14,15 mln zł straty netto, 13,12 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

ISBNews
20.09.2018 08:48
A A A


Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - TXM odnotowało 14,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,12 mln zł wobec 16,73 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 166,39 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 166,65 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie wyniku na sprzedaż Grupa TXM zanotowała jego poprawę o 4,7 mln zł, co jest pochodną poprawy wyniku w drugim kwartale 2018 roku (...). Poprawa nastąpiła w dwóch obszarach (i) marzy handlowej (ii) optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Na poziomie EBITDA również odnotowana jest poprawa o 4,2 mln zł, co wynika bezpośrednio z poprawy wyniku na sprzedaży" - czytamy w raporcie. 

"W kontekście dynamiki sprzedaży najlepsze wyniki w pierwszym półroczu 2018 r osiągnięto na rynku słowackim ? o 31% większa sprzedaż, przy wzroście powierzchni o 5%, co dało wzrost sprzedaży z m2 o 24%. W ujęciu wartościowym największy wzrost zanotowano na rynku rumuńskim, wzrost o 2,4mln zł. Jednak przy 25% wzroście powierzchni handlowej, przełożyło się to na spadek sprzedaży z m2 o 8%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 15,13 mln zł wobec 16,44 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)