Wittchen miał 7,59 mln zł zysku netto, 9,13 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

ISBNews
21.09.2018 07:32
A A A


Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Wittchen odnotował 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,13 mln zł wobec 6,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,58 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 75,65 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku przychody Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 21% do poziomu 91,6 mln zł, na co składa się zwiększenie przychodów o 22% w segmencie detalicznym i o 12% w segmencie hurtowym. Wzrost sprzedaży w segmencie detalicznym wynika z rosnącej sieci handlowej, zwiększenia sprzedaży w sklepach porównywalnych oraz wzrostu realizowanego w kanale e-commerce zarówno w kraju jak i zagranicą" - czytamy w raporcie.

Rosnąca siła zakupowa wpływająca na koszt zakupu towarów, trafione kolekcje oraz korzystne kształtowanie się kursów USD były głównymi czynnikami, które przyczynił się do zrealizowania w I półroczu 2018 roku marży brutto na sprzedaży w wysokości 60,4% co stanowiło wzrost o 3,7 punktu procentowego w stosunku do okresu porównywalnego. Wyższe przychody oraz marża wpłynęły na zwiększenie wyniku EBITDA o 41% do poziomu 12,6 mln zł. W związku z inwestycją w działania marketingowe i sprzedażowe zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych poprawa rentowności EBITDA była mniej dynamiczna niż wzrost marży na sprzedaży. Rentowność EBITDA wzrosła o 1,9 punktu procentowego osiągając poziom 13,8%, zaznaczono również.

"W I półroczu 2018 roku Grupa otworzyła 5 nowych salonów sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2018 roku powierzchnia handlowa wynosiła 7.401 m2 i 95 punktów sprzedaży (na 30 czerwca 2017 roku 6.244 m2 i 80 punktów sprzedaży)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,54 mln zł wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)