PKP PLK otrzyma 194 mln zł z POIiŚ na modernizacje przejazdów kolejowych

ISBNews
24.09.2018 13:43
A A A


Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK, beneficjent) podpisały umowę na unijne dofinansowanie projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa" kwotą ok. 194 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podało CUPT. Całkowity koszt projektu to prawie 311 mln zł. 

"Inwestycja obejmuje prace na 180 przejazdach kolejowo-drogowych i 2 przejściach położonych na 73 liniach kolejowych zlokalizowanych w 16 województwach Polski. W ramach projektu nastąpi m.in. wymiana nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabudowa nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących. W wyniku przeprowadzonych prac na 121 przejazdach nastąpi podniesienie ich kategorii, a na 84 przejazdach zakłada się likwidację ograniczeń prędkości. Na inwestycji zyskają więc wszyscy: podróżujący koleją, jak i korzystający z dróg, z pieszymi włącznie" - czytamy w komunikacie.

Planowany termin zakończenia projektu to kwiecień 2020 r.

"Celem naszych działań jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej. Aby ten cel osiągnąć potrzebne są takie działania, jak podpisana dzisiaj umowa na dofinansowanie modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych. Niezbędne jest również kontynuowanie kampanii społecznych, które podnoszą świadomość uczestników ruchu drogowego" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)