Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
24.09.2018 18:01
A A A


Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) sfinalizował nabycie 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro, podała spółka. 

Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 80 mln zł, podała spółka.  

Wasko podpisało umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: Wasko jako lider, Voltar System a Astaldi o wartości 25 585 500 zł netto, podała spółka.

Arcus zawarł z trzema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną umowę, w wyniku której objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zeccer, stanowiące 15% jej kapitału, podał Arcus. Arcus zakłada zakup kolejnych udziałów spółki w przypadku realizacji założonych celów biznesowych.

Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Action w restrukturyzacji podjął decyzję likwidacji spółki zależnej Action Europe, co wpisuje się całkowicie w założenia planu restrukturyzacyjnego spółki, podał Action. Spółka chce jak najszybciej zakończyć postępowanie sanacyjne, zawrzeć układ z wierzycielami i skoncentrować się na jego wykonaniu. 

Rada Nadzorcza Getin Holding podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez spółkę listu intencyjnego z podmiotami z sektora bancassurance ws. przedłużenia ich wzajemnej współpracy do końca 2026 r.

Asseco Poland stworzyło nowy system, wykorzystujący mechanizmy zaawansowanej analizy predykcyjnej - Asseco Customer Intelligence (ACI), który pozwala na sprawdzanie, czego klienci poszukują w internecie oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani, podała spółka.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł porozumienia o współpracy ze Stocznią Gdańsk oraz GSG Towers, podała spółka.

Bank Pekao otworzył w Londynie swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo, podał bank. Biuro w Wielkiej Brytanii ma stanowić wsparcie dla planujących ekspansję zagraniczną polskich firm, ułatwić relacje z zainteresowanymi Polską funduszami private equity, zwiększyć możliwości w zakresie oferty private banking.

Eurocash Dystrybucja (ECD), spółka zależna od Grupy Eurocash,  wprowadziła platformę eurocash.pl dla właścicieli sklepów małoformatowych, która ma pozwolić im na skuteczną konkurencję z innymi dużymi sieciami, wynika ze słów prezesa Grupy Eurocash Luisa Amarala. 

Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka.

Zgodnie z zapowiedziami, agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z "emerging markets" do "developed markets". Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW).

Budimex uzyskał bezusterkowy odbiór końcowy budowy 32,5-kilometrowego gazociągu wysokiego ciśnienia Czeszów - Kiełczów, podała spółka. Kontrakt był realizowany w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) ? Taczalin ? Radakowice ? Gałów ? Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Całkowita wartość projektu to ponad 63 mln zł.

Immofinanz sfinalizował nabycie 19,5 mln akcji (ok. 29,14% kapitału) S Immo AG za ok. 390 mln euro, podała spółka.

Qumak zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka.

PlayWay odnotował 15,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak zanotował ok. 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, przy przychodach ze sprzedaży wysokości ok. 54,5 mln zł i w I półroczu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

AmRest Holding SE odnotował 13,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules nie otrzymał do tej pory ze strony Trinac GmbH potwierdzenia przyjęcia oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska, która obowiązywała do 20 września 2018 r., podała spółka.

Selena FM odnotowała 15,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings SE zarejestrował w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji spółki do 1 euro na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a następnie o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział liczby akcji, przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję (split) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podała spółka. W rezultacie liczba akcji spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0,1 euro każda.

(ISBnews)