Celon Pharma miał 15,14 mln zł zysku netto, 17,28 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.

ISBNews
25.09.2018 17:56
A A A


Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Celon Pharma odnotował 15,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 13,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik wygenerowany w pierwszym półroczu 2018 roku jest wolny od zdarzeń jednorazowych, nie obejmuje jednakże pełnego efektu obniżki cen leków na rynku polskim, które zostały wprowadzone od 1 marca 2018 roku. Średnia obniżka cen oferowanych leków wyniosła około 3%, niemniej zdaniem zarządu jej wpływ na roczny wynik będzie neutralny z powodu zmniejszenia odpłatności pacjentów, co w bezpośrednio sposób przełoży się na większy wolumen" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Zysk operacyjny wyniósł 17,28 mln zł wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,41 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 57 mln zł rok wcześniej.

"Struktura sprzedaży to wciąż w przeważającej części sprzedaż leków własnych na terenie Polski odpowiadająca już jednak za mniej niż 87% (w porównaniu do ok. 95% całkowitej wartości w 1 półroczu 2017). Działalność eksportowa odpowiadała w tym okresie za dodatkowe 13% ogólnego wyniku sprzedaży. Znaczący wzrost sprzedaży eksportowej nastąpił w II kwartale tego roku, w wyniku wprowadzania produktu Salmex (pod innymi nazwami handlowymi) na rynki skandynawskie. Pozostałe, mniej znaczące pozycje sprzedaży to: wytwarzanie kontraktowe, sprzedaż majątku trwałego oraz część opłat licencyjnych za lek Salmex" - czytamy dalej. 

W 1 półroczu 2018 w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., spółka wygenerowała istotnie wyższy zysk ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto (o ok. 37%, 35%, 18% i 13% odpowiednio). Ta znacząca poprawa parametrów rentowności wynika głównie ze zwiększenia efektywności wytwórczej i sprzedażowej. Poziom zysku netto za I półrocze 2018 przekroczył 15 mln zł, podano także. 

"Wzrost wartości eksportu wynika z realizacji zamówień leku Salmex na rynki skandynawskie, przede wszystkim do: Danii, Szwecji i Norwegii. W ramach analizowanego okresu sprzedaliśmy na rynki eksportowe ponad 3-krotnie większą liczbę inhalatorów z lekiem Salmex w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oczekujemy dalszego zwiększenia zakresu działalności eksportowej w kolejnych okresach. Wynika to zarówno z terytorialnego poszerzania rynków, na których produkt został zarejestrowany, a obecnie jest już przygotowywany do wprowadzenia, jak również z bardzo dobrego przyjęcia leku na rynkach na których jest sprzedawany" - powiedział dyrektor ds. rozwoju, członek zarządu Celon Pharma Bogdan Manowski, cytowany w komunikacie. 

"W kolejnych okresach powinny być również widoczne dane sprzedażowe, m.in. z rynku niemieckiego, a w najbliższym czasie spodziewamy się finalizacji kolejnych procedur rejestracyjnych w tym, np. brytyjskiej. Jesteśmy gotowi od strony technologicznej na zaspokojenie potrzeb kolejnych rynków eksportowych. Kontynuujemy inwestycje w nowoczesne technologie, systematycznie zwiększając naszą efektywność wytwórczą" - dodał prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie. 

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r. 

(ISBnews)