BIK: Banki wydały o 4,6% mniej r/r kart kredytowych w VIII

ISBNews
26.09.2018 10:31
A A A


Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Banki wydały 76,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 465 mln zł w sierpniu 2018 r. Stanowi to spadek o 4,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 5,2% w ujęciu wartościowym w porównaniu do sierpnia 2017 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jednak analizując okres styczeń - sierpień 2018 roku, mamy do czynienia z trendem negatywnym. W porównaniu do okresu styczeń - sierpień 2017 r. banki wydały bowiem o 4,3% mniej kart i przyznały o 3,1% niższą wartość limitów kartowych.

"W sierpniu 2018 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach 2018 r. (z wyjątkiem stycznia i czerwca), odnotowaliśmy powrót do negatywnej tendencji, z którą mieliśmy do czynienia już od dłuższego czasu. Okazało się, że czerwiec, podobnie jak styczeń, był tylko jednorazowym zdarzeniem, a nie zapowiedzią poprawy sytuacji na rynku kart kredytowych. Najwyższą ujemną dynamikę liczby przyznawanych limitów kart kredytowych styczeń - sierpień 2018 r. vs styczeń - sierpień 2017 r., aż minus 33,3%, odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł. Dodatnia dynamika wydawanych kart dotyczyła kart z limitami w przedziale do 1 tys. zł (7,3%), 1-2 tys. zł (11,3%) oraz 4,5 do 10 tys. zł (+15,7%). Dodatnie dynamiki dotyczyły więc, podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, nisko- i wysokokwotowych limitów. Jednak sprzedaż kart z najwyższymi limitami (ponad 10 tys. zł) również odnotowała ujemną dynamikę (-6%)" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

W sierpniu 2018 r. banki przyznały łącznie 61,9 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 241 mln zł. Stanowi to wzrost o 4,7% w ujęciu liczbowym i spadek o 3% w ujęciu wartościowym w porównaniu do sierpnia 2017 r. W całym okresie styczeń - sierpień 2018 r. banki łącznie przyznały 450,7 tys. limitów kredytowych na łączną kwotę 1,946 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost o 6,3% w ujęciu wolumenowym oraz 3,7% w ujęciu wartościowym, podano również.

"W sierpniu 2018 r. zaobserwowaliśmy zarówno dodatnią dynamikę liczby przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,7%) w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, jak i w porównaniu do zeszłego miesiąca (+2,1%). W ujęciu wartościowym wystąpił jednak spadek wartości przyznawanych limitów kredytowych. W sierpniu br. w porównaniu do sierpnia 2017 r. spadek wartości przyznanych limitów wyniósł (-3%). Jednak w okresie styczeń - sierpień 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. banki przyznały zarówno więcej limitów kredytowych, jak i na wyższe kwoty - odpowiednio: (+6,3%) i (+3,7%). Analizując przyznawane limity w określonych przedziałach kwotowych, widzimy, że w okresie styczeń - sierpień 2018 r. 62,4% wartości przyznanych limitów w kontach osobistych koncentruje się w przedziale > 7 tys. zł. Limity te mają 18-procentowy udział w ogólnej liczbie przyznanych limitów kredytowych. 20,3%-owa dodatnia dynamika wzrostu przyznawanych limitów kredytowych dotyczyła jednego z najniższych przedziałów kwotowych tj. 500-1 tys. zł. Ponadto prawie 10%-proc. dodatnia dynamika wystąpiła również w przypadku limitów w najwyższym przedziale kwotowym > 7 tys. zł. Tak więc tak jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych czy kart kredytowych, sprzedaż limitów kredytowych rośnie w dwóch skrajnych przedziałach (niskokwotowym i wysokokwotowym). Jest to więc wspólna cecha wszystkich trzech produktów kredytowych finansujących bieżące potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych. Można zaryzykować tezę, że wzrosty w przypadku finansowania niskokwotowego wynikają z transferów socjalnych, zaś wysokokwotowego ze wzrostu dochodów gospodarstw domowych" - podsumował główny analityk BIK.

(ISBnews)