GUS: Przeładunki w terminalach intermod. wzrosły o 26% r/r do 60,8 mln t w 2017

ISBNews
28.09.2018 10:37
A A A


Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Przeładunki w terminalach intermodalnych w Polsce wzrosły o 26,1% r/r do 60,8 mln ton ładunków skonteneryzowanych w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W 2017 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 60,8 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim - 37,8 mln ton (co stanowiło 38,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym - 11,9 mln ton (34,0%), a transportem kolejowym - 11,0 mln ton (28,0%). W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40' (57,7%). Udział kontenerów 20' wyniósł 34,6%, kontenerów 45' i więcej - 6,9%, a 30' - 0,8%" - czytamy w raporcie.

W 2017 r. aktywnych było 30 terminali, tj. o 5 mniej niż przed rokiem. Sześć obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie), a 24 obsługiwały przesyłki kolej-droga (terminale lądowe), podał także GUS.

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 8,8 mln TEU (jednostek standardowych odpowiadających pojemności 20-stopowego kontenera), w tym w terminalach morskich - 6,1 mln TEU, a w terminalach lądowych - 2,7 mln TEU.

GUS definiuje terminal transportu intermodalnego jako miejsce wyposażone na potrzeby przeładunku i składowania jednostek transportu intermodalnego między poszczególnymi etapami transportu.

(ISBnews)