NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

ISBNews
28.09.2018 14:27
A A A


Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 584 mln euro wobec 569 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 77 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Liczone w złotych, saldo C/A było w II kw. 2018 r. dodatnie i wyniosło 2 480 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.

"Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 2,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększyło się o 2,8 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (23,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu. 

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 6,6 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W II kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 7,4 mld zł i w stosunku do II kwartału 2017 r. był wyższy o 3,1 mld zł, zaznaczył NBP. 

(ISBnews)