Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w sierpniu

ISBNews
01.10.2018 11:03
A A A


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% w sierpniu br. wobec 3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2017 r. wynosiła 4,8%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 585 tys. w sierpniu wobec 600 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,8%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia br. 5,8%. 

(ISBnews)