Infoscan utworzy spółkę zależną pełniącą rolę podmiotu leczniczego

ISBNews
01.10.2018 12:14
A A A


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Infoscan podjął uchwałę o utworzeniu spółki zależnej w Polsce, która po dokonaniu wpisu do stosownego rejestru, będzie pełniła w grupie kapitałowej Infoscan rolę podmiotu leczniczego, podał Infoscan. 

"Funkcjonowanie spółki zależnej jako podmiotu leczniczego i planowane zawieranie przez nią umów o współpracy z sieciami klinik oraz producentami sprzętu do terapii Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) umożliwi rozszerzenie dotychczas oferowanej usługi, polegającej na dostarczeniu wyłącznie 'technicznego' raportu z badania ZOPS, na oferowanie usługi kompletnej - od raportu z badania ZOPS do proponowania pacjentowi, u którego zdiagnozowano ZOPS, konkretnych rozwiązań terapeutycznych" - czytamy w komunikacie.

Wobec wspomnianych wyżej planów zawierania umów o współpracy oraz doceniając rolę lekarzy stomatologów w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu pacjentów chorujących na ZOPS, Infoscan zawarł pierwszy list intencyjny z podmiotem funkcjonującym na rynku polskim - spółką Dentalux, zajmującą się świadczeniem usług stomatologicznych. Strony wyraziły w liście wolę nawiązania współpracy w taki sposób, aby zaproponować pacjentom cierpiącym na ZOPS możliwość skorzystania z pełnej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej w prosty i łatwy sposób. Szczegółowe zasady współpracy i przedsięwzięć podejmowanych na podstawie listu intencyjnego mają być uregulowane w odrębnej umowie, a jego zawarcie nie rodzi dla stron zobowiązań finansowych, podano również.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)