PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

ISBNews
01.10.2018 12:20
A A A


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator, przeprowadzonych dla Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). 

"Dwie trzecie respondentów odpowiedziało 'zdecydowanie dobrze' lub 'raczej dobrze', na pytanie o ocenę PPK. Wśród największych zalet programu, prawie 97% badanych wymieniło fakt, że środki w PPK będą prywatne i dziedziczone. Ponad 81% respondentów podkreśliło, że zaletą systemu jest jego elastyczność, a z oszczędności będzie można w określonych przypadkach skorzystać przed 60 rokiem życia" - czytamy w komunikacie. 

Dla pracowników znaczenie ma też to, jaka instytucja finansowa będzie zarządzała ich PPK. Najwięcej badanych jako instytucję godną zaufania wskazuje zakład ubezpieczeń na życie (36,5%).

"Taki wynik potwierdza, jak dużą pracę wykonały zakłady, przez lata budując świadomość ubezpieczeniową w firmach. Poprzez polisy grupowe i ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, zrodziła się trwała współpraca i zaufanie pomiędzy pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi a ubezpieczycielami" - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie. 

Podkreślił, że blisko 26% respondentów jako czynnik mogący zachęcić do uczestnictwa w PPK wymienia ubezpieczenie na życie dla rodziny, mogące być częścią PPK bez dodatkowych kosztów. 

PIU wskazała także, iż 81% respondentów uważa, że PPK dadzą im solidny zastrzyk finansowy na starość, a 72% z nich stwierdziło, że PPK dają poczucie bezpieczeństwa. Czterech na pięciu badanych jest gotowa przystąpić do PPK, jeśli składka wynosić będzie 2% pensji, a drugie tyle dołożą pracodawca i państwo.

"Wyniki badania pokazują, że Polacy są zainteresowani przyjęciem systemu, w którym to pracodawca i państwo dokładają się do oszczędności pracowników. Ponad 70% badanych wskazuje, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają im poczucie większego bezpieczeństwa na emeryturze. Jest oczywiście dużo pracy do wykonania, aby zapewnić szeroką wiedzę o zasadach działania i korzyściach z PPK wśród pracowników i pracodawców. Musimy odbudować zaufanie Polaków do dodatkowych programów emerytalnych" - skomentował wyniki badania prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, cytowany w komunikacie. 

Zgodnie z założeniami projektu rządowego, PPK mają wspomóc  dodatkowe i dobrowolne oszczędzanie ok. 11,5 mln pracowników. Umowy o prowadzenie PPK zawierać będzie pracodawca, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w połowie 2019 roku. Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością uczestników. W systemie uczestniczyć będą solidarnie trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Jeżeli pracownik zdecyduje się odkładać co najmniej 2% swojego wynagrodzenia brutto (maksymalnie 4%), to drugie tyle otrzyma jako dopłatę od pracodawcy i państwa.

Badanie na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził CBM Indicator na reprezentatywnej grupie 1000 osób aktywnych zawodowo w całej Polsce. Badania były realizowane od 13 do 26 września 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce. Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w naszym kraju. Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku.

(ISBnews)