Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

ISBNews
02.10.2018 09:18
A A A


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - PDC Industrial Center 59, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V., zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development.

"Na mocy zawartej umowy bank udzielił kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty:

1) kredyt budowlany w łącznej kwocie do 8 410 000 euro;
2) kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie do 9 000 000 euro;
3) kredyt VAT w łącznej kwocie do 7 000 000 zł.

Kredyt budowlany zostanie przeznaczony przez kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez bank odsetek narosłych w ramach kredytu budowlanego i kredytu VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat banku związanych z obsługą finansowania. Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na spłatę kredytu budowlanego oraz częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny kredytobiorcy, sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z projektem, natomiast kredyt VAT zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez kredytobiorcę w związku z realizacją projektu" - czytamy w komunikacie.

Data ostatecznej spłaty kredytu budowlanego została ustalona na 1 października 2020 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu inwestycyjnego została oznaczona na dzień przypadający 60 miesięcy od daty wykorzystania kredytu inwestycyjnego, jednakże nie później niż 1 października 2023 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu VAT została ustalona na dzień 1 kwietnia 2020 roku" - podsumowano.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)