PKO BP może osiągnąć cel ROE powyżej 10% już w 2019 roku

ISBNews
02.10.2018 16:00
A A A


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski prawdopodobnie osiągnie wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie powyżej 10% już w 2019 roku wobec terminu 2020 roku, zapisanego w strategii, poinformował wiceprezes Rafał Antczak. 

"Cel, który PKO Bank Polski sobie założył, cel dotyczący rentowności to przekroczenie poziomu 10% w 2020 roku i my ten cel zrealizujemy prawdopodobnie rok wcześniej, w 2019 roku. To pokazuje, że jest potencjał wzrostu, ale to wymaga cały czas wiele pracy nakładczej, menedżerskiej" - powiedział Antczak podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. 

Dodał, że dla sektora bankowego średnia rentowności kapitału wyniosła 7,4%, zaś w PKO BP wyniosła 9,5% na koniec I półrocza 2018 r. 

Pod koniec sierpnia prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło poinformował, że bank nie wyklucza, iż w przyszłym roku osiągnie wszystkie parametry strategii do 2020 roku i w I półroczu 2019 roku może zdefiniować na nowo niektóre wskaźniki efektywności.

Strategia PKO BP do 2020 roku zakłada osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10% oraz wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% do 2020 r., przy utrzymywaniu w tym okresie kosztów ryzyka w przedziale 75-85 pb. 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)