Prezes URE ogłosił kolejne w bieżącym roku aukcje na sprzedaż energii z OZE

ISBNews
03.10.2018 07:46
A A A


Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił kolejne w bieżącym roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, podał Urząd.

"Obecnie ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty" - czytamy w komunikacie.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 tej ustawy dla:

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie; wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji; stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie; wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biopłyny; wykorzystujących wyłącznie hydroenergię; wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną; wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie biopłyny; wykorzystujących wyłącznie hydroenergię; wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną; wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;

instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

:W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona" - zaznaczono również.

(ISBnews)