Glapiński: Wyniki analiz dot. nowych operacji otwartego rynku za kilka miesięcy

ISBNews
03.10.2018 17:26
A A A


Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Bank centralny może rozważyć wydłużenie operacji otwartego rynku, a założenia polityki pieniężnej pozwalają mu na stosowanie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje np. Europejski Bank Centralny (EBC), poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

Odnosząc się do zgłoszonej we wrześniu propozycji członka RPP Łukasza Hardta, według którego NBP mógłby rozważyć wprowadzenie 3- lub nawet 6-miesięcznych operacji otwartego rynku, Glapiński stwierdził, że jest to nowa propozycja.

"Będziemy o tym dyskutować, zobaczymy. Jak państwo wiedzą, u nas jest ustalona reguła postępowania i oddziaływania i ona się sprawdza. Stawka Polonia jest bardzo blisko naszych stóp procentowych. To dobrze działa. Gdybyśmy jeszcze czegoś innego oczekiwali od rynku, to moglibyśmy to instrumentarium poszerzyć" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Będziemy rozmawiać, tworzyć różne modele. Dopiero zaczęliśmy opracowywać ten temat analitycznie. Przyjdzie czas, to o tym porozmawiamy, pewnie za kilka miesięcy" - dodał.

Szef banku centralnego podkreślił, że ewentualne wprowadzenie nowych operacji otwartego rynku mieściłoby się w obecnych założeniach polityki pieniężnej.

W "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2019" bank centralny napisał, że "głównym instrumentem służącym realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej NBP są operacje otwartego rynku. Stosując je, NBP oddziałuje na warunki płynnościowe w sektorze bankowym w sposób umożliwiający kształtowanie się stawki Polonia w pobliżu stopy referencyjnej NBP".

Operacje podstawowe są standardowo przeprowadzane w sposób regularny (raz w tygodniu), co do zasady z 7-dniowym terminem zapadalności. Na przetargach operacji podstawowych obowiązuje stała rentowność równa stopie referencyjnej NBP. Ze względu na prognozowane utrzymywanie się nadpłynności w sektorze bankowym w 2019 r. operacje te będą polegały na emisji bonów pieniężnych NBP, podano też w "Założeniach".

"Operacje dostrajające mogą zostać podjęte w celu ograniczenia zmienności krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Mogą one obejmować operacje absorbujące (emisję bonów pieniężnych NBP, transakcje reverse repo) lub zasilające (przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP, transakcje repo). Zapadalność, rentowność oraz sposób przeprowadzania tych operacji są uzależnione od sytuacji w sektorze bankowym. Operacje strukturalne mogą zostać przeprowadzone w celu długoterminowej zmiany struktury płynności w sektorze bankowym. Gdyby wystąpiła taka konieczność, bank centralny może przeprowadzić następujące operacje strukturalne: emisję obligacji, zakup oraz sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym" - napisano też w "Założeniach".

Glapiński przyznał, że podczas dyskusji na temat założeń polityki pieniężnej na przyszły rok wyjątkowo dużo miejsca poświęcono analizie tzw. niestandardowych narzędzi stosowanych przez banki w szczególności w Europie Zachodniej, w EBC, ale także krajów, które nie są w strefie euro.

"Zastanawialiśmy się, czy teoretycznie, w przypadku kryzysu w Polsce, podobnego do roku 2007 czy 2008, moglibyśmy w ramach istniejących regulacji prawnych zastosować te środki" - wskazał prezes NBP.

Po 2008 r. RPP rozszerzyła dostępne dla siebie instrumentarium, przypomniał.

"Nie ma żadnej potrzeby, byśmy po nie sięgali, ale po długiej analizie prawniczo-ekonomicznej doszliśmy do wniosku, że to w naszych założeniach się mieści - wszystkie narzędzia niestandardowe stosowane w Europie Zachodniej są dopuszczone przez nasze założenia polityki pieniężnej. [?] Czyli w przypadku jakiegoś hipotetycznego kryzysu, którego na horyzoncie stanowczo nie widać, moglibyśmy to robić" - zaznaczył Glapiński.

"Wszystko to, co robi EBC i banki centralne zachodnioeuropejskie mieści się w naszych założeniach i w naszym instrumentarium" - podsumował.

(ISBnews)