Asseco SEE oczekuje ok. 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw.

ISBNews
10.10.2018 11:56
A A A


Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Asseco SEE spodziewa się ok. 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. co oznacza wzrost o ok. 60% r/r, wynika z szacunkowych danych opublikowanych przez spółkę.

"Zarząd Asseco South Eastern Europe po dokonanej analizie wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za III kw. 2018 r., informuje, że o ile nie spłyną do spółki nowe nieoczekiwane informacje, spodziewa się skonsolidowanych wyników finansowych za III kw. 2018 r. istotnie odbiegających od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj.: 
- skonsolidowanego wyniku na działalności operacyjnej grupy ASEE na poziomie ok. 18,3 mln zł (ok. 4,3 mln euro), czyli ok. 37% wyższego niż za analogiczny kwartał ubiegłego roku oraz 
- skonsolidowanego zysku netto grupy ASEE na poziomie ok. 17,9 mln zł (ok. 4,2 mln euro), czyli ok. 60% wyższego niż za analogiczny okres ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

"Tak istotna spodziewana poprawa wyników finansowych grupy ASEE to efekt lepszych rezultatów we wszystkich segmentach działalności, przy czym w największym stopniu na tę poprawę wpłynęły operacje w segmencie 'rozwiązania w sektorze bankowym'" - czytamy także. 

Według spółki, poza czynnikami o charakterze operacyjnym, na wzrost skonsolidowanego zysku netto grupy ASEE wpłynęły także dodatnie różnice kursowe w tureckiej spółce ASEE, które są efektem przeszacowania pozycji bilansowych denominowanych w obcych walutach w związku z osłabieniem tureckiej liry.

Spółka uznała niniejszą informację za poufną, ponieważ dotyczy osiągnięcia przez spółkę w danym okresie sprawozdawczym wyniku finansowego istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego osiągniętego w poprzednich latach oraz od danych prognozowanych przez analityków, podano także.

"Jednocześnie zarząd podkreśla, że wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy i wstępny, a ostateczne dane finansowe spółka przekaże w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, opublikowany zostanie w dniu 24 października 2018 r." - czytamy także.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. 

(ISBnews)