OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

ISBNews
17.10.2018 08:10
A A A


Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - OT Logistics podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł, podała spółka.

"Decyzja dotycząca emisji obligacji związana jest z prowadzonym procesem refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics, w ramach którego min. wydłużono terminy spłaty umów kredytowych i wykupu obligacji serii G, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 12 października 2018 r., a także prowadzone są rozmowy w sprawie warunków refinansowania zadłużenia z tytułu pozostałych obligacji wyemitowanych przez spółkę. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w miejsce przyjętego w dniu 29 maja 2018 roku programu emisji obligacji, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 i ma za zadanie zrefinansować znaczną część zadłużenia spółki wynikającego z obligacji serii D i F" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi). Obligacje będą zapadać w dniu 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie, zrównującej pozycję wierzycieli finansowych spółki i spółek z grupy kapitałowej w kontekście docelowego refinansowania zadłużenia finansowego. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do imiennie oznaczonych inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Zamiarem spółki jest, aby obligacje zostały objęte przez jak największą liczbę obligatariuszy obligacji spółki serii D i F. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji serii D i F, co pozwoli na zmianę struktury terminowej wymagalności zobowiązań spółki, podano także.

W związku z powyższym OT Logistics planuje zmienić warunki emisji obligacji serii D i F, uwzględniając w nich zapisy dotyczące planowanej emisji obligacji serii H oraz inne zmiany będące przedmiotem rozmów z obligatariuszami, w tym w szczególności zmianę terminów wykupu obligacji serii D i F (z dotychczasowego terminu odpowiednio 20 listopada 2018 r. dla serii D i 23 lutego 2020 r. dla serii F na nowy termin 20 listopada 2020 r.) oraz zmianę okoliczności uprawniających obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji. W celu zmiany warunków emisji obligacji serii D i F, spółka zwoła zgromadzenia obligatariuszy serii D i F, wyjaśniono dalej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)