Akcjonariusze CDRL zdecydują 12 listopada o buy-backu za max. 3 mln zł

ISBNews
17.10.2018 10:10
A A A


Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - CDRL, właściciel marki Coccodrillo, zwołał na 12 listopada br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o możliwości przeprowadzenia skupu akcji własnych, podała spółka. Zarząd chce przeznaczyć maksymalnie 3 mln zł na zakup akcji stanowiących nie więcej niż 1,6% kapitału zakładowego. Zgodnie z propozycją cena skupowanych akcji wyniesie maksymalnie 30 zł.

"Uważamy, że obecny kurs akcji naszej spółki jest na bardzo niskim poziomie i nie odzwierciedla realnej wartości firmy, dlatego zdecydowaliśmy o możliwości skupu akcji własnych. CDRL jest obecnie w bardzo dobrej kondycji finansowej, zamierzamy dalej rozwijać spółkę, przede wszystkim za granicą, ale również w kraju. Planujemy rozwój m.in. przez akwizycje. W momencie przygotowywania oferty zakupu jakiegoś podmiotu często znajdujemy się w sytuacji, w której przedstawiamy ofertę na wyższych wskaźnikach, niż wycenia nas rynek. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

W ramach programu skupu spółka nabędzie nie więcej niż 96 872 akcji o wartości nominalnej 0,5 zł każda, stanowiące nie więcej niż 1,6% kapitału zakładowego. Ustalona cena skupu nie może być wyższa niż 30 zł, wskazano także.

"W przypadku przyjęcia uchwały rozpoczęcie programu skupu planowane jest na 19 listopada. Program skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania: (1) ograniczeniu w części lub całości; lub (2) zakończeniu. Nabyte akcji własne spółki w ramach programu skupu będą umorzone lub, w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem spółki, rozdysponowane przez zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób" - czytamy dalej.

Aby móc przeprowadzić skup własnych akcji, konieczne jest utworzenie fundusz specjalnego - kapitału rezerwowego, z którego środki będą przeznaczone na nabycie akcji własnych przez spółkę. Kapitał ten zostanie utworzony ze środków znajdujących się obecnie w kapitale zapasowym spółki, podsumowano.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)