KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,47 pkt proc.

ISBNews
22.10.2018 17:07
A A A


Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,47 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,66 pkt proc. 

"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,35 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1" - czytamy w komunikacie. 

Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna, podano także. 

Bank podał, że do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,66 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,50 pkt proc.). 

"Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym" - podsumowano. 

W połowie listopada ub.r. KNF zaleciła PKO BP utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych na poziomie 0,66 pkt proc. wobec poziomu 0,83% utrzymywanego wcześniej. 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. 

(ISBnews)