Eurostat: Dług sektora general government spadł do 50,7% PKB w II kw.

ISBNews
23.10.2018 11:18
A A A


Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) spadł do 50,7% PKB w II kw. 2018 r. z 51,3% PKB zanotowanych kwartał wcześniej, podał Eurostat. W II kw. 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 53,3% PKB.

Nominalnie dług sektora wyniósł 1 032,01 mld zł w II kw. 2018 r. Odpowiednio w I kw. 2018 r. i II kw. 2017 r. dług wyniósł: 1 031,39 mld zł i 1 018,98 mld zł.

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,4% PKB na koniec 2017 r. wobec 2,2% PKB (po rewizji) w 2016 r., a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,6% PKB wobec 54,2% PKB rok wcześniej. 

(ISBnews)