Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o skupie akcji za max. 19,5 mln zł

ISBNews
29.10.2018 16:43
A A A


Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 738 925 akcji własnych, stanowiących ok. 12,53% kapitału za kwotę do 19,5 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Maksymalna liczba akcji własnych, która może zostać nabyta przez spółkę wynosi 738 925 akcji o łącznej wartości nominalnej 738 925 zł i które to akcje stanowią 12,52963% kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały. [...] W sytuacji, w której spółka nabyłaby wszystkie akcje własne, spółka posiadałaby łącznie 1 179 483  akcji o łącznej wartości nominalnej 1 179 483 zł  i które stanowią łącznie 19,99998%, w związku z faktem, iż na dzień podjęcia niniejszej uchwały spółka posiada 440 558 akcji własnych spółki, stanowiących 7,47035% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w treści podjętych uchwał.

Jak podano, łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne spółki w ramach niniejszego upoważnienia będzie nie większa niż 19 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne, jak również koszty ich nabycia.

"W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez zarząd spółki, przy czym ustala się, iż akcje własne mogą być nabywane wyłącznie za cenę nie niższą niż 24 zł i nie wyższą niż 26 zł za jedną akcję. Nabycie akcji własnych, zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do pkt. 16 niniejszej uchwały" - czytamy także.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 19,5 mln ł z kapitału zapasowego spółki, podano także.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)