Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% we wrześniu

ISBNews
31.10.2018 11:01
A A A


Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% we wrześniu br. wobec 3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2017 r. wynosiła 4,7%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 577 tys. we wrześniu wobec 590 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,7%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 5,7%. 

(ISBnews)