Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

ISBNews
31.10.2018 17:35
A A A


Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydziału X Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała spółka. Jednocześnie Qumak podkreśla, że kontynuuje przegląd opcji strategicznych, widząc możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego.

"Zarząd spółki przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości kierował się dobrem spółki, jej wierzycieli i akcjonariuszy oraz koniecznością zabezpieczenia ich interesów na wypadek odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zarząd miał także na uwadze fakt, że do dnia dzisiejszego nie posiada informacji o rozpoznaniu przez sąd ds. upadłościowych i naprawczych wniosku spółki z dnia 15.10.2018 r. o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a rozpoczęty przegląd opcji strategicznych w dalszym ciągu nie przyniósł efektów w postaci pozyskania inwestora strategicznego" - czytamy w komunikacie.

Spółka zaznacza, że w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny (art. 11 prawa restrukturyzacyjnego).

"Jednocześnie zarząd kontynuuje przegląd opcji strategicznych, widząc możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. Zarząd poinformuje w kolejnych raportach bieżących o dalszych istotnych decyzjach spółki w tej sprawie" - czytamy także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)