Famur ma porozumienie o współpracy strategicznej z Głównym Instytutem Górnictwa

ISBNews
02.11.2018 14:19
A A A


Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Famur i Główny Instytut Górnictwa (GIG) podpisały porozumienie o współpracy strategicznej, podała spółka.

"Famur SA. i Główny Instytut Górnictwa będą współpracować w zakresie realizacji projektów badawczych w obszarach: górnictwa, geoinżynierii, przetwórstwa węgla, energii i inżynierii środowiska oraz opracowywania innowacyjnych technologii i rozwiązań dla branży wydobywczej" ? czytamy w komunikacie.

Oba podmioty dokonają wymiany doświadczeń i know-how na temat pozyskiwania funduszy w ramach infrastruktury górniczej i prowadzonych badań. Będą także dążyć do podnoszenia i doskonalenia kompetencji kadry pracowniczej. Partnerzy planują rozwijać współpracę poprzez działalność edukacyjną i promocyjną, m.in. organizację konferencji branżowych, promujących obszar badawczo?rozwojowy i innowacyjność, a także zamieszczanie publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych.

"Przemysł wydobywczy w Polsce to branża o zróżnicowanych potrzebach i wysokich wymaganiach, dlatego potrzebuje takich sojuszy partnerskich jak ten Famuru i GIGu. Wspólnie zgromadzony potencjał intelektualny oraz wieloletnie doświadczenie pozwolą bowiem na dostosowanie prowadzonych badań do oczekiwań rynku i klientów. Celem nawiązanej współpracy jest pozyskiwanie i propagowanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do budowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność procesu wydobycia surowców i bezpieczeństwo pracy, szczególnie w strefach niebezpiecznych" ? powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

"Bardzo cieszy nas podpisanie umowy strategicznej z Grupą Famur, ponieważ podstawowym obszarem działalności naszego Instytutu jest prowadzenie takich badań naukowych i prac rozwojowych, których wyniki są wdrażane do praktyki. Od samego początku powstania Instytutu jednym z głównych odbiorców wyników naszych prac było i jest nadal branża wydobywcza. Chcemy nadal aktywnie uczestniczyć we wprowadzaniu innowacji w górnictwie i cieszy nas możliwość podejmowania wspólnych wysiłków z Grupą Famur na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy w przemyśle" ? dodał dyrektor GIG Stanisław Prusek.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)