BOŚ Bank: Posiedzenia Fed-u i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

ISBNews
05.11.2018 15:42
A A A


Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - W tym tygodniu oczekiwanym wydarzeniem będzie posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC), wynik wyborów uzupełniających do obu izb Kongresu USA - Izby Reprezentantów oraz Senatu, a także dane ze strefy euro, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W Polsce wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz publikacja najnowszej projekcji makroekonomicznej NBP.

"Polityczny układ sił, który wyłoni się w Kongresie USA będzie rzutował na kształt polityki gospodarczej USA (m.in. fiskalnej, handlowej USA) w najbliższych latach. W bazowym scenariuszu (na podstawie sondaży opinii publicznej)  oczekiwane jest uzyskanie przez Partię Demokratyczną większości w Izbie reprezentantów i utrzymanie większości republikańskiej w Senacie (obecnie w obu izbach przewagę mają republikanie). Taki wynik postrzegany jest jako naturalny dla rynków, oznaczający większą równowagę polityczną i  mniejszą swobodę w polityce gospodarczej republikańskiego prezydenta" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.  

Zdaniem analityków BOŚ Banku, scenariusz utrzymania większości w obu izbach przez Republikanów będzie sprzyjał utrzymaniu luźnej polityki fiskalnej do wyborów prezydenckich w 2020 r., co powinno wspierać aktywność gospodarki USA i pośrednio gospodarki globalnej (czynnik sprzyjający apetytowi na ryzyko), ale z ryzykiem silniejszego zaostrzenia polityki przez Fed (ryzyka dla części gospodarek wschodzących).

"Z kolei scenariusz przejęcia większości w obu izbach przez Demokratów przyniósłby ograniczenie możliwości realizacji luźnej polityki fiskalnej przez urzędującego prezydenta, co może stymulować jego administrację do jeszcze większej aktywności np. w zakresie polityki handlowej, z ryzykiem ponownego zaostrzenia działań protekcjonistycznych w handlu (kompetencje administracji prezydenckiej), pogorszenia aktywności gospodarki globalnej i silnego wzrostu awersji do ryzyka" - czytamy także.

Jak podają analitycy oprócz wskazanych wydarzeń politycznych w bieżącym tygodniu tradycyjnie oczekiwanym wydarzeniem będzie posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC).

"Nie widzimy większej przestrzeni do zaskoczenia. Oczekujemy, że FOMC utrzyma parametry polityki monetarnej bez zmian, w tym przedziałowy cel dla stopy funduszy federalnych 2,00% - 2,25%. Po tym jak we wrześniu FOMC podniósł stopy procentowe o 25 pkt. baz. brak zmian w polityce monetarnej na posiedzeniu w tym tygodniu jest powszechnie oczekiwany. Oczekujemy, że komitet podtrzyma ocenę nt. kontynuacji stopniowych podwyżek stóp procentowych. Nie sądzimy by dotychczasowa skala wzrostu zmienności notowań na globalnym rynku poskutkowała istotną zmianą retoryki FOMC, w naszej ocenie przeważy argument napływających solidnych danych z gospodarki USA, pozwalających na kontynuację zacieśniania polityki monetarnej w krótkim okresie (tj. w grudniu br.)" - czytamy także.

Z pozostałych wydarzeń istotne dla rynków będą kolejne publikacje danych makroekonomicznych: w przypadku USA indeks ISM koniunktury w usługach; w przypadku EMU - produkcja przemysłowa i zamówienia w przemyśle w Niemczech, sprzedaż detaliczna w strefie euro; w przypadku Chin - dynamika eksportu i importu, podaż pieniądza.

"Na krajowym rynku najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie RPP oraz publikacja najnowszej projekcji makroekonomicznej NBP.  Oczekujemy, że RPP utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ze stopą referencyjną NBP na poziomie 1,5%. Nie oczekujemy też istotnych zmian w komunikacie po posiedzeniu Rady. Biorąc pod uwagę już stosunkowo wysoką bieżącą projekcję inflacji na 2019 r. (2,7%), brak naszych oczekiwań co dalszego jej podwyższenia, adaptacyjny charakter funkcji reakcji większości członów RPP, nie widzimy silnych przesłanek, by Rada zmieniła retorykę" - podsumowują analitycy.

(ISBnews)