Grupa Azoty miała 105,6 mln zł straty netto, 44,1 mln zł zysku EBITDA w III kw.

ISBNews
08.11.2018 08:20
A A A


Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 105,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 67,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 126,32 mln zł wobec 100,68 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 44,11 mln zł wobec 255,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 324,67 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 2 196,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 18,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 402,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7201,7 mln zł w porównaniu z 7065,76 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 573,05 mln zł wobec 970,13 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 178,09 mln zł wobec 355,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Grupy Azoty w trzecim kwartale 2018 roku były:

1.       wzrostu cen gazu;

2.       wzrost cen surowców energetycznych;

3.       wzrost cen uprawnień do emisji CO2;

4.       niższe wolumeny sprzedaży, podano w komunikacie.

"Ocena wyników Grupy Azoty powinna opierać się wielowymiarowej analizie otoczenia rynkowego przypadającego na okres późnego cyklu koniunkturalnego. Mieliśmy w trzecim kwartale do czynienia z dominacją graczy surowcowych, sił popytowo-podażowych i skali konkurencji oraz wątków regulacyjnych (Co2) z bezpośrednim przełożeniem na realny koszt funkcjonowania branży. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt sentymentu inwestycyjnego i korekty na światowych giełdach. Nie omijał on notowań akcji Grupy Azoty. Dostrzegając te zagrożenia, nie pozostajemy bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami capex cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale transakcje pozwolą w relatywnie krótkim czasie osiągnąć tzw. ?quick win". Wzmocnią stronę przychodową oraz zapewnią dodatkową marżę" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)