Ergis miał wstępnie 3,95 mln zł zysku netto, 11,6 mln zł EBITDA w III kw.

ISBNews
08.11.2018 08:49
A A A


Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Ergisu spadł o 18,18% r/r do 3,95 mln zł w III kw. 2018 r., przy spadku przychodów o 2,75% r/r do 195,7 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk operacyjny grupy spadł w tym okresie o 41,72% r/r do 5,44 mln zł, a wynik EBITDA obniżył się o 22,9% do 11,6 mln zł. 

"Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała wyniki wstępne za III kwartał 2018 roku. Są one, w ocenie zarządu, niezadowalające. Oprócz wzrostu kosztów wynagrodzeń wpływ na wyniki miały czynniki o charakterze nietrwałym, takie jak opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii w fabryce w Berlinie i odbiegające od normalnej sezonowości zachowanie cen surowców" - czytamy w komunikacie.

Niekorzystna sytuacja w największym stopniu dotknęła biznes folii twardych i laminatów opakowaniowych, w którym nadal opóźnia się uzyskanie oczekiwanej sprawności nowej linii do produkcji folii PET. Grupa nie zanotowała więc oczekiwanego spadku kosztów produkcji tych wyrobów. Jednocześnie miały miejsce awarie starszych linii produkcyjnych. Zjawiska te spowodowały spadek sprzedaży i marży w III kwartale, podano również.

"Niższy, niż oczekiwano, był także wynik finansowy biznesu opakowań przemysłowych, którego dobre rezultaty kompensowały w ostatnich okresach gorsze wyniki pozostałych biznesów. Jedynym biznesem, który osiągnął nieco lepszy rezultat, niż zakładano, był biznes folii miękkich z PVC, jednak uzyskana tam nadwyżka nie mogła skompensować problemów pozostałych istotnych biznesów" - czytamy dalej.

"Przejściowy charakter trudności, które negatywnie wpłynęły na wynik III kwartału, rodzi przekonanie, że nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym grupa ma wszelkie szanse powrotu w krótkim czasie do akceptowalnej rentowności" - powiedział prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w komunikacie.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)