Elektrobudowa miała wstępnie 55 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

ISBNews
08.11.2018 18:05
A A A


Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała wstępnie 55,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw 2018 r., podała spółka. 

"Wstępne szacunki wybranych danych za III kwartały 2018 roku przedstawiają się następująco:

- Elektrobudowa: zamówienia 365,4 mln zł, przychody ze sprzedaży 484,2 mln zł, strata netto 46,1 mln zł,

- Grupa kapitałowa Elektrobudowa: przychody ze sprzedaży 513,6 mln zł, strata netto 55,1 mln zł, strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 55,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Spółka zastrzegła, że powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kw. 2018 r., którego publikacja nastąpi 15 listopada 2018 r.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)