Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

ISBNews
13.11.2018 12:44
A A A


Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla opinię Fitch, że jego wyniki operacyjne pozostaną umiarkowane. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz znaczne zobowiązania pośrednie. Stabilna perspektywa odzwierciedla opinię Fitch, że pomimo spodziewanych umiarkowanych wyników operacyjnych wskaźniki zadłużenia bezpośredniego w średnim okresie będą zgodne z ratingiem na poziomie BB+" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2018 r. wyniki operacyjne Zabrza były wspierane przez dobre wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody o charakterze jednorazowym. Wyniki Zabrza były lepsze niż w analogicznym okresie 2017 roku; nadwyżka bieżąca wyniosła 6,6 mln zł, wspierana przez wzrost dochodów bieżących o 8%, tj. powyżej 4,9-proc. wzrostu wydatków bieżących (1 półrocze 2017 r. odpowiednio 5,5% i 7,1%), podano również.

"Spodziewamy się, że wzrost wydatków może przyspieszyć bliżej końca roku na skutek utrzymującej się presji na wydatki operacyjne w oświacie (na skutek reformy rządowej) oraz rosnących płac (ogólny trend w kraju). Od 2019 r. wyniki operacyjne miasta mogą się poprawić z uwagi na spodziewane dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości po zakończeniu kilku dużych inwestycji prywatnych. Miasto ma również pewną możliwość zwiększenia swoich dochodów, ponieważ stawki podatków lokalnych są ustalone poniżej ustawowych stawek maksymalnych" - czytamy dalej.

Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto wzrosną powyżej 130% dochodów bieżących przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników operacyjnych, co będzie prowadzić do pogorszenia się wskaźnika spłaty zadłużenia powyżej 20 lat. Trwała poprawa wyników operacyjnych prowadząca do spadku wskaźnika spłaty zadłużenia poniżej 10 lat wraz ze spadkiem zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto poniżej 100% dochodów bieżących może skutkować podwyższeniem ratingów Zabrza, podsumowano.

(ISBnews)