Asseco Poland: Firmy oczekują od banków głównie bezpieczeństwa, cenią innowacje

ISBNews
13.11.2018 13:03
A A A


Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Dla klientów korporacyjnych banków najważniejsze są bezpieczeństwo oraz szybkość reakcji. Ponad połowa oczekuje także innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają oszczędzać czas i zautomatyzować wiele procesów, a także zaangażowango doradcy,  wynika z raportu pt. "Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości", przygotowanego na zlecenie Asseco Poland. Partnerem projektu jest HSBC Bank Polska.

Według respondentów, bank bezdyskusyjnie musi być bezpieczny i szybko reagować na ich potrzeby oraz zapytania. W skali 1-5 obie kategorie zostały ocenione na 4,9. Istotne znaczenie ma dla nich także to, czy posiada on kompleksową ofertę (4,6). Ważność relacji z doradcą została oceniona w tej skali na 4,5 - na tym samym poziomie, co koszt usług bankowych. Innowacyjność banku uzyskała poziom 4,2 w skali 1-5. 

Zdecydowana większość firm (86%) korzysta z więcej niż jednego banku - badane firmy korzystają średnio z trzech banków. Powody korzystania z oferty wielu banków to przede wszystkim finansowanie (22%), 21% firm szuka najkorzystniejszej oferty bankowej, również banków specjalistycznych, 19% chce także dywersyfikować ryzyko. 

Jak podkreślił Sebastian Szaubel z HSBC Bank Polska, dla klientów korporacyjnych ograniczanie liczby banków nie jest priorytetem samym w sobie. Firmy ciągle szukają najlepszych rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb, więc multibanking jest nadal faktem, a regulacje takie jak PSD2 będą dodatkowo wpływały na dostępność nowych rozwiązań, co z kolei jest furtką dla fintechów i integratorów usług finansowych. 

"Firmy mają coraz większe potrzeby finansowe związane ze swoim rozwojem. Ponad 2/3 przedsiębiorstw widzi swoją przyszłość nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Znaczącą przewagę w obszarze obsługi firm będą więc miały te banki, które są w stanie zaoferować rzeczywistą operacyjną obsługę w wielu krajach. To z kolei oznacza konieczność korzystania z właściwej struktury informatycznej i globalnych systemów" - powiedział dyrektor departamentu bankowości korporacyjnej w HSBC Bank Polska Sebastian Szaudel podczas spotkania z dziennikarzami.

Z badania wynika, że innowacyjność jest dla zdecydowanej większości badanych (82%) ważnym lub bardzo ważnym atrybutem banku. Prawie 50% firm oceniła, że jest ona tak samo istotna jak bezpieczeństwo, a dla 53% jest co najmniej tak samo ważna, jak szybkość reakcji ze strony banku. Z kolei prawie 70% respondentów oceniło znaczenie innowacyjności na tym samym poziomie, co kompleksowość oferty.

"Przy wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań banki muszą mieć na uwadze kwestie regulacyjne i zarządzania danymi. Niezwykle istotnym elementem, ograniczającym wszelkie ryzyka są nowoczesne metody uwierzytelniania oraz autoryzacji zleceń. Bez wątpienia, firmy doceniają te innowacje, które pozwalają im na usprawnienie działalności operacyjnej oraz zmniejszenie związanych z nią nakładów finansowych. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą wówczas inwestować w dalszy rozwój przedsiębiorstwa" - powiedział dyrektor departamentu systemów omnikanałowych Asseco Poland Marek Brańka. 

W jego ocenie, z obserwacja rynku pozwala przypuszczać, że technologie i innowacje związane z bankowością korporacyjną będą nakierowane na upraszczanie procesów produktowych i ich optymalizację. Dlatego dużą rolę w przyszłości bankowości korporacyjnej może odegrać sztuczna inteligencja, decydująca o zagospodarowaniu środków pieniężnych firm w produkty bankowe, a także digitalizacja procesów, zapewniających obsługę end-to-end. 

W badaniu Asseco Poland wszyscy respondenci zadeklarowali, że posiadają w swoim głównym banku dedykowanego doradcę lub opiekuna klienta. Oczekują od niego, przede wszystkim fachowego doradztwa i znajomości specyfiki firmy. Ponad 90% badanych ceni sobie relację ze swoim doradcą ? ocenia ją, jako ważną lub bardzo ważną.

"Oczekiwania wobec doradcy są różne ze strony pracownika operacyjnego i kadry zarządczej. Kontakt z bankiem jest zróżnicowany jeśli chodzi o ludzi. Doradca musi mieć zagregowane narzędzia, które w zagregowany sposób pokażą działania klienta w różnych kanałach oraz ogólną sytuację firmy, np. dzięki generowanym raportom na temat firmy. Szczebel zarządzający wymaga od doradcy tego, aby potrafił zasugerować, jakie produkty będa korzystne dla firmy. Z kolei pracownicy operacyjni cenią sobie, gdy doradca jest dobrze zorientowany w sytuacji firmy. Warto zatem, aby banki zapewniły swoim pracownikom szybki wgląd w produkty, rachunki, salda oraz w procesy obsługowe ze wszystkich kanałów kontaktowych" - powiedział menedżer produktu w Asseco Poland Marcin Kwilosz. 

Komunikacja z bankiem to najczęściej wskazywany aspekt obsługi wymagający naprawy, choć jednocześnie aż 74% badanych firm wskazało, że nie widzi obszarów wymagających poprawy. Dla 21% badanych takim obszarem jest komunikacja z bankiem/doradcą, dla 17% to bankowość elektroniczna, zaś 15% chciałoby poprawy szybkości reakcji ze strony banku i integracji usług. 

Według klientów korporacyjnych, e-podpis oraz elektroniczny obieg dokumentów są najbardziej pożądanymi i użytecznymi, wśród innych badanych rozwiązań. Z raportu wynika także, że zainteresowanie respondentów wzbudziło automatyczne lokowanie nadwyżek środków pieniężnych w oparciu o historyczną analizę sytuacji firmy i predykcji związanych z jej potrzebami, a także automatyczna wymiana walut na podstawie przewidywanego zapotrzebowania oraz analizy zmian kursów walut. Jednak oba te rozwiązania wymagają w opinii respondentów doprecyzowania formy i zasad funkcjonowania. 

"E- podpis i cyfrowy obieg dokumentów to potrzeby firm, związane z realizacją strategii paperless, gdzie tradycyjne procesy obsługowe zostają zdigitalizowane i stają się bardziej użyteczne. Nowoczesne systemy obsługi klienta korporacyjnego pozwalają na realizację wniosków on-line, oraz dalsze ich procesowanie bez konieczności wypełniania tradycyjnych formularzy. Dzięki wykorzystaniu narzędzi typu workflow, czynności powtarzalne są automatyzowane, a dzięki integracji wszystkie informacje trafiają do odpowiednich systemów źródłowych" - powiedziała menadżer projektu  w Asseco Poland Marta Mróz-Sipiora

Najczęściej stosowanymi formami kontaktu firm z bankami są telefon oraz mail. Takie usługi jak videoweryfikacja, chat/videochat oraz chatbot są postrzegane jako nieprzydatne, jednak z czasem - w miarę rozwoju technologii i poszukiwania efektywności kosztowej -  również powinny zyskiwać na znaczeniu.

Badanie zostało przeprowadzone wśród osób ze szczebla operacyjnego oraz wśród osób zarządzających w dniach 30 lipca - 7 września br. W ramach badania zrealizowano 257 wywiadów z firmami zatrudniającymi  co najmniej 200 osób oraz wykazującymi obroty za ub. rok na poziomie co najmniej 30 mln zł. 

(ISBnews)