W wezwaniu FIPP FIZAN na akcje Ferrum nie złożono żadnego zapisu

ISBNews
13.11.2018 17:01
A A A


Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - W ramach wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję zgłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) nie złożono żadnych zapisów, podała spółka.

"W związku z tym, że w okresie przyjmowania zapisów w ramach wezwania nie złożono żadnych zapisów na sprzedaż akcji spółki, stan posiadania akcji spółki określony w pkt 2 nie uległ zmianie w wyniku wezwania"- czytamy w komunikacie. 

Przed 6 listopada 2018 r. zawiadamiający posiadał 28 796 429 akcji spółki, stanowiących w zaokrągleniu 49,72% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 28 796 429 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło w zaokrągleniu 49,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podano także. 

Wcześniej, 18 października, Ferrum podało, że cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 

Jak podano wcześniej, wezwanie ogłaszane było w związku z przeniesieniem na rzecz wzywającego udziałów w kapitale zakładowym Watchet Sp. z o.o., powodującym uzyskanie przez wzywającego 100% udziałów w kapitale zakładowym Watchet, w konsekwencji czego wzywający przekroczył bezpośrednio i pośrednio (poprzez Watchet) próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, z czym wiąże się zamiar nabycia w wezwaniu akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)