PZU nie planuje zmian w strategii do 2020 r., którą uważa za bardzo ambitną 

ISBNews
15.11.2018 13:09
A A A


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie planuje zmian w swojej strategii do 2020 roku, pomimo osiągnięcia już docelowego wskaźnika ROE powyżej 22%, poinformował prezes Paweł Surówka. 

"Pod względem ROE jesteśmy w europejskim Top3. Fakt, że przekroczyliśmy barierę 22% ROE narastająco w tym roku nie oznacza, że tak będzie co kwartał. Nie mieliśmy żadnej znaczącej szkody w tym kwartale. Wychodzimy z założenia, że aby strukturalnie i w sposób powtarzalny przebić ROE powyżej 22% trzeba dużej pracy. Obrona wskaźnika ROE powyżej 22% jest naprawdę mistrzostwem świata i będziemy bardzo zadowoleni, jeśli będziemy mogli dowieźć ten wynik do 2020 roku i w kolejnych latach" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej. 

Wskaźnik zwrotu z kapitałów wyniósł 22,9% po trzech kwartałach br. wobec 21,1% rok wcześniej. W samym III kw. ROE wyniosło 29,3%. 

"Biorąc pod uwagę zmienność i jeszcze trudniejsze środowisko, w które wejdziemy w przyszłym roku, uważamy, że nie powinniśmy podnosić poprzeczki jeszcze wyżej, bo będą zdarzały się słabsze kwartały w horyzoncie obecnej strategii. Odchodzimy od ryzyka, na które nie mamy apetytu i których występowanie może spowodować, że nie dowieźlibyśmy rentowności, do których się zobowiązaliśmy" - podkreślił wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kulik. 

"Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) grupy do ponad 22% w 2020 r. Wskaźnik wypłacalności Solvency II w 2020 r. ma wynieść ponad 200%. Strategia zakłada także zwiększenie udziałów Grupy PZU w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio do 38%, a w ubezpieczeniach na życie - osiągnięcie 11% udziałów. 

Surówka poinformował, że na rynku majątkowym PZU obserwuje testowanie poziomu cen przez konkurentów.

"Rynek szuka możliwości i sprawdza, czy niższe ceny są możliwe po podwyżkach, jakie mieliśmy w poprzednich kwartałach. Nie nazwałbym tego wojną cenową, ale presja ta jest mocno widoczna" - powiedział prezes. 

Dodał, że udział w rynku majątkowym PZU jest wyższy niż w poprzednim kwartale, co pokazuje, że spółka nie tylko broni pozycji rynkowej, którą zdobyła w ub. roku, a - co ważne - nie jest to opłacone niższą rentownością. 

"To wynika z naszej polityki pricingowej i dobrej pozycji kosztowej, która pozwala uzyskać wyższą rentowność przy niższych cenach" - zaznaczył prezes. 

Wskazał, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których spółka posiada 33,2% rynku PZU przede wszystkim stara się konkurować selekcją ryzyka, dopasowaniem ceny do ryzyka.

"To będzie wzmocnione przez PZU Go. Wskaźnik mieszany jest na bardzo zdrowym poziomie 92% i przy tym udziale rynkowym to jest bardzo dobry wskaźnik. Będziemy go w kolejnych kwartałach bronić" - zapowiedział Surówka. 

Jak wskazał prezes PZU Życie Roman Pałac, w ubezpieczeniach na życie - podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich okresach - rynek był płaski w zakresie składki przypisanej brutto. 

"My na tym rynku radzimy sobie dobrze i rośniemy. Nastawiamy się na zdrową selekcję ryzyk, utrzymujemy trend. Składka umiarkowanie rosła, ale bardzo mocno poprawiliśmy rentowność. Mieliśmy niższą szkodowość, rozwijamy dynamicznie część ubezpieczeń zdrowotnych, która pozytywnie do wyników kontrybuuje" - powiedział Pałac.

Dodał, że w ubezpieczeniach indywidualnych szczególnie cieszy wzrost biznesu opartego na składce regularnej, zwłaszcza w produktach ochronnych. 

Pałac poinformował, że działalność PZU Zdrowie rozwija się dynamicznie - obecnie spółka współpracuje z 2 093 placówkami, posiada 63 placówki własne, współpracuje z 49 szpitalami i 1,3 tys. lekarzy 140 specjalizacji oraz 7 668 aptekami. 

Przychody PZU Zdrowie wyniosły 404 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 335 mln zł rok wcześniej.

"Mamy ponad 2 mln klientów, to przyrost o ponad 30% r/r. Liczymy, że utrzymamy ten wzrost i osiągniemy założone cele. Myślimy, że przychody i marża będą osiągnięte w tym czasie, który sobie wyznaczyliśmy" - powiedział Pałac. 

PZU powtórzyło, że oczekuje, że banki z grupy - Pekao i Alior Bank - skupią się na rozwoju organicznym, na inwestycjach w rozwój i budowaniu udziału w rynku.

Zysk netto PZU przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1 007 mln zł w III kw., co oznacza wzrost o 47% w skali roku (o 59% r/r bez banków).

"Przebiliśmy poziom 1 mld zł w III kw. i jest to najlepszy wynik kwartalny od 5 lat. W tym kwartale nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. To zdrowy wynik, z wysoką rentownością" - skomentował prezes. 

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)