Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
15.11.2018 17:52
A A A


Apator odnotował 17,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI odnotowała 6,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

 i2 Development odnotowało 31,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cena zamknięcia aukcji rynku mocy z dostawą na 2021 r. jest "bardzo obiecująca", ocenia prezes Enei Mirosław Kowalik.

Solar Company odnotowało 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zakłada utrzymanie stabilnej i przewidywalnej polityki dywidendowej, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Rozpoczęła się procedura planowanego wyłączenia z produkcji maszyny papierniczej nr 7 (PM7) znajdującej się w papierni Arctic Paper Grycksbo AB z siedzibą w Szwecji, podało Arctic Paper.

PKN Orlen nie bierze pod uwagę udziału w programie budowy elektrowni atomowej w Polsce, wynika z wypowiedzi prezesa Daniella Obajtka.

PKN Orlen liczy, że dzięki wprowadzonemu programowi lojalnościowemu "Orlen w Portfelu" liczba inwestorów indywidualnych zarejestrowanych na walnych zgromadzeniach zwiększy się w ciągu roku do ok. 20 tys. z 10 tys., poinformowała wiceprezes Patrycja Klarecka.

Wyniki BGŻ BNP Paribas za III kw. potwierdziły, że bank wszedł na ścieżkę solidnego wzrostu biznesu i poprawy wyników finansowych. Fuzja z działalnością podstawową Raiffeisen Bank Polska (RBPL) idzie zgodnie z planem - na przełomie I i II kw. 2019 bank przeprowadzi rebranding, a w IV kw. nastąpi fuzja operacyjna, poinformował prezes Przemek Gdański. 

P.A. Nova odnotowała 21,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2018 r. wobec 25,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jednostki należące do Grupy Energa zakontraktowały łącznie 977 MW obowiązku mocowego w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021, podała Energa.

Jednostki należące do Grupy Energa zakontraktowały łącznie 977 MW obowiązku mocowego w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2021, podała Energa.

Spółki Grupy Tauron wzięły udział w pierwszej aukcji głównej mocy zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy i szacuje, że roczne przychody grupy z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r. (kolejne przychody byłyby realizowane w latach 2022-2037), podał Tauron Polska Energia.

 iFun4all podpisał umowę z chińskim wydawcą - East2West Network Tech. na dystrybucję gry "Serial Cleaner" na platformie IOS w Chinach, podała spółka. Nie ustalono jeszcze daty premiery tytułu.

Apator, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 0,4 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto za III kw. 2018 r. w kwocie 134,24 mln zł, podał bank.

Spółki zależne Polenergii zaoferowały w aukcji rynku mocy na 2021 r. obowiązek mocowy w łącznej wysokości 114 MW. Spółki do czasu zakończenia aukcji nie złożyły ofert wyjścia z aukcji, podała Polenergia.

Jednostki należące do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zakontraktowały warunkowo nie mniej niż 11 652 MW obowiązku mocowego w aukcji rynku mocy na 2021 r. po cenie z przedziału 218,56 - 240,40 zł/kW/rok, podała spółka.

ES-System liczy na wzrost przychód w perspektywie całego 2018 r., przy czym w przypadku sprzedaży krajowej wzrost powinien być jednocyfrowy w ujęciu procentowym, natomiast w przypadku sprzedaży eksportowej oczekiwany jest spadek, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie planuje zmian w swojej strategii do 2020 roku, pomimo osiągnięcia już docelowego wskaźnika ROE powyżej 22%, poinformował prezes Paweł Surówka. 

KGHM Polska Miedź planuje na przyszły rok wzrost produkcji miedzi na poziomie całej grupy i oczekuje, że w związku z tym spadnie koszt jednostkowy C1, poinformował wiceprezes ds. produkcji Radosław Stach. Jednocześnie spółka spodziewa się wzrostu cen miedzi na rynku w przyszłym roku.

Wykonanie planowanych nakładów inwestycyjnych rzeczowych KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 2,67 mld zł w całym 2018 r. powinno ukształtować się na poziomie ok. 86%, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Adam Bugajczuk. W ocenie wiceprezesa ds. produkcji Radosława Stacha, nie oznacza to rezygnacji z żadnego z projektów rozwojowych, a jedynie przesunięcie w czasie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) chciałby wypłacić za 2018 rok dywidendę na akcję wyższą, niż za 2017 rok, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki.

Grupa MCI planuje, by nowo powstający holding na bazie Morele i Pigu - spółek portfelowych funduszu MCI.TechVentures - stał się w niedalekiej przyszłości platformą do konsolidacji innych podmiotów w regionie, poinformował partner w Grupie MCI Maciej Kowalski. Obie spółki są liderami rynku e-commerce w krajach macierzystych - Morele w Polsce w segmencie elektroniki, Pigu w krajach bałtyckich.

Nextbike odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unified Factory w restrukturyzacji odnotowało 14,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Priorytetem zarządu MLP Group pozostaje dynamiczny rozwój w kraju oraz ekspansja na rynku niemieckim, podała spółka. Całkowita powierzchnia wynajęta na koniec września br. wyniosła 496,5 tys. m2 i zwiększyła się o 9,5% od początku br.

Lubelski Węgiel Bogdanka przetestowała pod ziemią bezprzewodowy system komunikacji, podała spółka. Wdrożenie bezprzewodowej komunikacji i transmisji danych pod ziemią ma za cel poprawę wydajność pracy, ograniczenie postojów maszyn i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Mabion otrzymał decyzję Starosty Pabianickiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku w ramach inwestycji pn. "Centrum Naukowo-Technologiczne zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A." w Konstantynowie Łódzkim, podała spółka.

Wstępne przychody brutto ze sprzedaży gry WW3 ("World War 3") osiągnięte w dniach 19 października - 13 listopada 2018 roku wyniosły ponad 4,88 mln USD, tj. ponad 18,67 mln zł, podała spółka The Farm 51, deweloper gry.

AmRest Holdings przewiduje datę wprowadzenia akcji spółki do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji na 21 listopada 2018 r., podała spółka.

Zarząd Qumaka, jedynego wspólnika spółki zależnej Qumak Professional Services (QPS), w porozumieniu z zarządem QPS podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, mogących wesprzeć kontynuację działalności spółki zależnej QPS, podał Qumak. Przegląd opcji strategicznych ma na celu pozyskanie inwestora strategicznego zainteresowanego objęciem pakietu udziałów spółki zależnej QPS oraz wsparciem jej dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Cloud Technologies odnotowało 1,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vigo System odnotowało 3,4 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bartłomiej Łatka i Tomasz Zygmuntowicz złożyli rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesów Qumaka, podała spółka. Oświadczenia o rezygnacji nie zawierają uzasadnienia.

Novaturas osiągnął 21 mln euro obrotów w październiku, tj. o 23% więcej r/r, podała spółka. Narastająco od stycznia br. obroty zwiększyły się o 29% r/r do 161,2 mln euro.

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych (FKD) podjął decyzję o odwołaniu skonsolidowanej prognozy wyników na 2018 rok po analizie wyników uzyskanych w okresie I-III kw. 2018 roku. Prognoza zakładała zysk netto w wysokości 11,48 mln zł przy przychodach w wysokości 41 mln zł. EBITDA za 2018 r. miała wynieść 17,63 mln zł.

Mercator Medical odnotował 1,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Baltona odnotowała 1 663 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w kw. I-III 2018 r. przy przychodach w wysokości 361 692 tys. zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. EBITDA we wspomnianym okresie wyniosła wstępnie 7 240 tys. zł.

Ferro odnotowało 11,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 6,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Sare za kw. I-III 2018 roku wyniosły ok. 34 012 tys. zł, szacunkowa EBITDA grupy wyniosła ok. 4 007 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. 1 199 tys. zł, podała spółka. 

ES-System odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar Union odnotował 14,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 7,83 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 007 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 683 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 1 544 mln zł wobec 1 194 mln zł rok wcześniej.

BGŻ BNP Paribas odnotował 130,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 109,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

CDRL odnotowało 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Introl odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 1,07 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Airway Medix odnotowało 2,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster odnotował 4,68 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 5,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita odnotowała 2,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 4,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska TV odnotowało 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma odnotował 8,29 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 4,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia odnotowała 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotowało 2,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w VII kw. 2017/2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia odnotowała 24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 85,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 8,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings obniżył rating oceny długookresowej (Long-term Issuer Default Rating (IDR)) Getin Noble Banku do B- z B+, oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) do BB-(pol) z BB+(pol) oraz oceny indywidualnej VR (Viability Rating) do b- z b+, podał bank.

(ISBnews)