Best miał 13,9 mln zł zysku netto, 29,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ISBNews
16.11.2018 08:04
A A A


Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Best odnotował 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 15,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 29,06 mln zł wobec 25,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,04 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 62,24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 47,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 163,9 mln zł w porównaniu z 154,08 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2018 roku wartość spłat należnych grupie osiągnęła poziom 199 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6 mln zł (13%) wobec 2017 roku. Odnotowany wzrost spłat jest wynikiem intensywnych inwestycji w latach poprzednich, jak również ciągłych usprawnień procesu zarządzania wierzytelnościami" - podano w raporcie.

"Dzięki istotnemu wzrostowi spłat wierzytelności (19% z wyłączeniem pakietów BEST III NSFIZ), nasze przychody operacyjne osiągnęły poziom 163,9 mln zł i były wyższe o 9,8 mln zł (6%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Po kilku latach intensywnych inwestycji obecnie skupiliśmy się na poprawie efektywności działania, co spowodowało, że mimo istotnego wzrostu spłat odnotowaliśmy 3% spadek kosztów operacyjnych, a osiągnięty przez nas zysk operacyjny był o 17% wyższy niż w roku poprzednim. Podobny wzrost osiągnęliśmy w zakresie pełnej EBITDA gotówkowej, która w okresie III kwartałów 2018 roku osiągnęła poziom 159,2 mln zł i była wyższa o 32% od osiągniętej w okresie porównawczym 2017 roku. Po uwzględnieniu kosztów finansowych netto, które w bieżącym okresie wyniosły 29,9 mln zł oraz obciążeń z tytułu podatku dochodowego, skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 49,6 mln zł i był o 3,3 mln zł (7%) wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku" - czytamy dalej. 

"Pełna EBITDA gotówkowa za trzy kwartały wzrosła o 32%. To bardzo satysfakcjonujący nas wynik, który jest efektem wzrostu spłat i utrzymania dyscypliny kosztowej. Od zawsze bardzo racjonalnie podchodzimy do zakupów. W naszej ocenie oczekiwania niektórych sprzedających portfele nadal rozmijają się z aktualnymi wycenami rynku. Z drugiej strony praktycznie zamarł rynek obligacji ? jedno z istotniejszych źródeł finansowania branży. Naszą reakcją było zmniejszenie poziomu inwestycji i zamknięcie programu emisji obligacji. Skupiliśmy się za to na udoskonaleniu naszych operacji i kontroli kosztów. Efekty są już widoczne. Zabezpieczyliśmy nasze portfele przed ryzykami wynikającymi ze zmian przepisów o przedawnieniu i komornikach. Wdrażamy nowe technologie w obszarach podejmowania decyzji strategicznych i kontaktów z klientami. Te działania są dzisiaj podstawą efektywnej windykacji. Dotarcie do dłużników jest coraz bardziej wymagające ? liczy się efekt skali, szybkość oraz skuteczne, transparentne procedury. Dzięki temu będziemy gotowi na oferowanie nowych produktów, czy obsługę portfeli mikrowierzytelności pochodzących z firm telekomunikacyjnych czy energetycznych i stanowiących coraz bardziej interesującą niszę rynkową. Warto jednak podkreślić, że nadal uważnie przyglądamy się oferowanym na rynku portfelom, wyceniamy je i w każdej chwili jesteśmy gotowi do finalizowania transakcji, w których poziom cenowy będzie dla nas  satysfakcjonujący" ? powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie. 

Best podkreślił, że niepokój na rynku obligacji oraz świadomość przegrzania cen portfeli wierzytelności sprawiły, że grupa bardzo selektywnie podchodziła do nowych inwestycji. 

"W 2018 roku wydaliśmy na portfele wierzytelności jedynie 103 mln zł, z tego 37,5 mln zł na portfele kupione pod koniec 2017 roku i 65,5 mln zł na portfele nowe. Pozyskaliśmy łącznie 115,7 mln zł finansowania dłużnego, z czego tylko 30 mln zł w formie obligacji, a także obsłużyliśmy 143,2 mln zł zobowiązań finansowych. Trzeci kwartał zamknęliśmy wysokim poziomem gotówki, tj. 101,6 mln zł, która pozwoli obsłużyć zapadające w bieżącym roku obligacje i kredyty bankowe" - podała spółka. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,79 mln zł wobec 24,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. 

(ISBnews)