PGE GiEK: Pierwsze rozpalenie kotła bloku nr 5 w Opolu zakończone sukcesem

ISBNews
16.11.2018 10:11
A A A


Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), wynosi prawie 95%, poinformowało PGE. Wczoraj sukcesem zakończyło się pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 5 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch jednego z dwóch budowanych bloków energetycznych.

"Budowa dwóch nowoczesnych jednostek to flagowa inwestycja PGE. Jesteśmy dumni, że tak skomplikowany proces, zarówno pod kątem inżynieryjnym, jak i projektowym, powoli dobiega końca i możemy pochwalić się kolejnym, zakończonym sukcesem etapem, jakim jest pierwsze rozpalenie kotła. Zastosowanie najnowszych technologii w Elektrowni Opole na blokach 5 i 6  pozwoli na uzyskanie sprawności netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 46% - dużo wyższej od obecnie funkcjonujących w polskiej energetyce - oraz umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 20% na jednostkę wyprodukowanej energii" - powiedział p.o. prezesa PGE GiEK Radosław Rasała, cytowany w komunikacie.

Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku. Po jej zakończeniu, opolska elektrownia uplasuje się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Zwiększy się także jej rola w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach, podkreślono.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym 2014 r. Od tego momentu na placu budowy wykonano szereg prac budowlanych, w tym zamontowano konstrukcje kotłowni i części ciśnieniowe kotłów obu bloków, zamontowano konstrukcje maszynowni i wybudowano płaszcze chłodni kominowych, o wysokości przeszło 185 metrów. Jednym z ważniejszych kamieni milowych był etap prac realizowanych na początku 2017 roku. Wtedy między innymi dostarczony i posadowiony został stojan generatora bloku numer 6 oraz zakończono, z wynikiem pozytywnym, próbę wodną kotła bloku numer 5. 

Z wynikiem pozytywnym zakończono także próbę ciśnieniową rurociągów wysokoprężnych oraz skraplacza bloku numer 5. Pozytywnie zakończone zostały również testy i próby odbiorowe urządzeń elektrycznych. Zamontowane zostały turbozespoły dla bloków 5 i 6 i kotły parowe z urządzeniami pomocniczymi, a także elektrofiltry oraz instalacja odsiarczania spalin. 13 listopada 2018 roku nastąpił kolejny istotny etap realizacji inwestycji - pierwsze rozpalenie kotła nr 5, które miało na celu  zabezpieczenie przed korozją części ciśnieniowej kotła. Po ustabilizowaniu pracy kotła opalanego olejem lekkim i uzyskaniu warstwy magnetytowej zostanie podane paliwo główne, czyli węgiel kamienny.

"Rozpalenie kotła potwierdza jednocześnie wejście w etap gorącego rozruchu bloku nr 5. Ten etap z kolei zakończy się synchronizacją turbozespołu nr 5 o mocy 900 MW z systemem elektroenergetycznym kraju" - czytamy także.

W kolejnych miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostaną  przeprowadzone pomiary gwarancyjne oraz trzydziestodniowa próba nieprzerwanej pracy. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego, co pozwoli na przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, które zgodnie z harmonogramem nastąpi do 15 czerwca 2019 r. Zakończenie budowy bloku nr 6 nastąpi cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 r.

Inwestycja o wartości 11,6 mld zł realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)