Czerwińska: KSF czuwa nad stabilnością systemu finans., sytuacja pod kontrolą

ISBNews
19.11.2018 10:19
A A A


Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Dwa banki, w których inwestorem jest Leszek Czarnecki (Getin Noble Bank i Idea Bank) regulują swoje zobowiązania na bieżąco, a Komitet Stabilności Finansowej (KSF) funkcjonuje sprawnie i ma sytuację pod kontrolą, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

"Zobowiązania są regulowane na bieżąco, jeśli chodzi o te dwa banki, terminowo, bez żadnych zakłóceń" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej po nocnym posiedzeniu KSF.

"Jeśli chodzi o Komitet Stabilności Finansowej, funkcjonuje sprawnie, sytuacja jest całkowicie pod kontrolą. [?]Chcę podkreślić jednoznacznie - KSF czuwa nad stabilnością" - dodała minister.

W konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji, które wchodzą w skład KSF, tj. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego (NBP), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

"Polski system bankowy, finansowy jest stabilny. Stworzyliśmy gotowość do działania tak, że oba banki będą posiadały płynność" - powiedział podczas konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

W komunikacie po zakończonym w nocy posiedzeniu KSF podano, że NBP zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku.

Członkowie KSF wysłuchali przedstawicieli obu banków, którzy poinformowali, że banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów, podkreślono w komunikacie.

Komitet przypomniał, że oszczędności deponentów na rachunkach bankowych wraz z odsetkami są gwarantowane przez BFG do wysokości równowartości 100 tys. euro. Getin Noble Bank i Idea Bank są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów, podkreślono.

"Wszystkie instytucje tworzące Komitet Stabilności Finansowej potwierdziły, że system finansowy jest stabilny. Jednocześnie prowadzą bieżący monitoring sytuacji i są gotowe do podjęcia niezbędnych działań wspierających stabilność systemu bankowego w ramach swoich kompetencji" - podsumowano w komunikacie.

W niedzielę wieczorem prezes NBP Adam Glapiński mówił w wywiadzie dla Wiadomości TVP, że depozyty we wszystkich bankach w Polsce są gwarantowane do kwoty 100 tys. euro, tj. ponad 400 tys. zł, dlatego klienci banków w Polsce mogą czuć się całkowicie spokojni i bezpieczni.

Zapytany, czy klienci banków Leszka Czarnieckiego (Getin Noble Banku i Idea Banku) mogą też czuć się bezpieczni, szef banku centralnego odpowiedział: "Oczywiście. Mamy bardzo rozbudowany system - Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, wreszcie Narodowy Bank Polski, który nad tym wszystkim czuwa i mogą czuć się w pełni bezpiecznie".

Podkreślił, że jeśli chodzi o prywatne osoby, które posiadają oszczędności w dowolnym banku w Polsce, "czy to w spółdzielczym, małym czy w największych bankach, czy w bankach, które przeżywają trudności, czy w najlepszych" - ma w pełni zagwarantowane swoje depozyty do 100 tys. euro, czyli do 400-kilkudziesięciu tys. złotych.

Zaznaczył, że w sytuacji, gdy BFG i bankom brak płynności, to ostatecznie NBP udziela kredytu refinansowego bankom.

Glapiński zaapelował też w wywiadzie, aby "nie mieszać polskiego systemu finansowego i bankowego do rozgrywek politycznych". Argumentował, że takie działanie jest szkodliwe dla Polski i polskiego systemu bankowego i finansowego.

Poprzednie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej odbyło się 15 listopada. Komitet stwierdził wówczas, że system finansowy kraju funkcjonuje stabilnie i podkreślił, że - czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego - na bieżąco monitoruje sytuację banków.

Także 15 listopada Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków przewodniczącego KNF Marcinowi Pachuckiemu, zastępcy przewodniczącego KNF.

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację 13 listopada br. z pełnionej funkcji w związku z oskarżeniami wysuwanymi przez inwestora Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)