Kalendarium ISBnews

ISBNews
19.11.2018 18:21
A A A


WTOREK, 20 listopada

Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Kongres OEES w Krakowie I dzień

--09:00: Podpisanie umów o dofinansowanie unijne budowy odcinków autostrady A2 i drogi ekspresowej S6

--09:30: Konferencja LPP nt. wyników

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w X br. wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w X br. 

--10:00: Konferencja prasowa "Polskie firmy na rynku niemieckim"

--10:00: Konferencja prasowa Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego pt. "Wpływ opon na bezpieczeństwo drogowe"

--10:30: Konferencja wynikowa Wieltonu - III kw. br.

--11:00: Prezentacja raportu "IMF Fall 2018 Regional Economic Outlook: Europe ? Domestic Expansion Running Into External Turbulence"

--12:30: Ogłoszenie konkursu "inNOWacje - #kolej2023", współorganizowanego przez ARP, PKP S.A., PKP IC, PKP Cargo oraz PKP PLK

 

ŚRODA, 21 listopada

Kongres OEES w Krakowie II dzień

--09:30: Konferencja prasowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych,  wyniki finansowe za 3Q 2018

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę konsumencką w XI br. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I-IX br.

--10:00: Konferencja Deloitte - wyniki XXI edycji badania dotyczącego świątecznych zwyczajów konsumenckich w dziesięciu krajach Europy, w tym w Polsce

--11:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Górnictwa i Energii

--11:00: Konferencja prasowa PGNiG, wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2018 r.

--11:00: Konferencja prasowa Monnari nt. wyników

--11:00: Konferencja prasowa TIM nt. wyników

--14:00: Konferencja prasowa Grupy Medicalgorithmics nt. wyników za III kw.

-- 15:00: XI Kongres Bankowości Detalicznej  - I dzień

 

CZWARTEK, 22 listopada

--V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej "Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków ? spory o zmianę wynagrodzenia. Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne" - dzień I

--09:30: XI Kongres Bankowości Detalicznej  - II dzień

--09:30: Moje pieniądze ? Forum Inwestycyjne "Parkietu" i  "Rzeczpospolitej"

--10:00 Konferencja prasowa PKP Cargo nt. wyników

--10:00: Konferencja prasowa Boryszewa nt. wyników

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w X br. koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w XI br. 

--10:00: Uroczystość podsumowująca 25 lat Programu Agrarnego PepsiCo w Polsce oraz prezentacja jego perspektyw na kolejne lata

--10:00: Debata PSE i Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce"

--10:00: Śniadanie prasowe PwC nt. nowej matrycy VAT

--10:30: Śniadanie prasowe Mastercard poświęcone postawom małych i średnich przedsiębiorstw wobec płatności bezgotówkowych

--10:30: Konferencja prasowa AB nt. wyników

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, listopad

 

PIĄTEK, 23 listopada

--V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej "Waloryzacja i nadzwyczajna zmiana stosunków ? spory o zmianę wynagrodzenia. Czy można w praktyce uniknąć zbędnych sporów i oszczędzić środki publiczne" - dzień II

--09:00: Konferencja prasowa Torpolu nt. wyników

--14:00:  Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3, październik

 

PONIEDZIAŁEK, 26 listopada

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 10, stopę bezrobocia w X br.  oraz Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 

(ISBnews)