Przegląd prasy

ISBNews
20.11.2018 07:39
A A A


Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita 

-- Spadające notowania banków Leszka Czarneckiego zaprzeczają uspokajającym deklaracjom władz

--Od stycznia może być problem z dostępnością leków w aptekach 

-- Firmy wygrywają z państwowym przedsiębiorstwem "Wody Polskie" sprawy o naliczanie stałych opłat za usługi. Rząd chce wprowadzić zmianę, która odwróci ten trend

--Rosnący PKB nakręca popyt na przewozy towarów i w efekcie - sprzedaż środków transportu

--Mimo spadku liczby użytkowników Play ma ich nadal najwięcej po trzech kwartałach br. 

Parkiet

-- Kolejne regulacje mogą wykończyć rynek kapitałowy. Giełda nie może być tylko maszynką do zarabiania pieniędzy - uważa były szef GPW Ludwik Sobolewski

-- Najlepszy sezon wyników od 2010 roku nie uradował rynków 

-- Dla Eurocashu efekt zakazu handlu jest neuralny - mówi prezes Luis Amaral

Dziennik Gazeta Prawna 

-- Rząd pieniędzmi z budżetu chce złagodzić wzrost cen energii dla gospodarstw domowych. Ale nie wcześniej niż w III kw. 2019 r. 

-- Fiskus dokładniej zbada transfery między firmami powiązanymi


Puls Biznesu

--Branżowi i finansowi gracze dostali zaproszenie do walki o czołowego producenta słodyczy czekoladowych - Grupę Millano

--ElectroMobility Poland dostanie tym razem 40 mln zł na dalsze prace nad tym projektem

--CDA - operator serwisu wideo miał pojawić się na NewConnect już miesiąc temu, ale musi tłumaczyć się zarządowi giełdy z oskarżeń o piractwo

--Taylor żąda od Budimeksu pieniędzy za nieprzewidziane wykopy w skalistym gruncie. Ten zaś chce zapłaty z GDDKiA, która płacić nie zamierza

ISBnews

--Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Newag odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Amica spodziewa się obniżenia długu w ujęciu kwartalnym na koniec IV kw. br. i osiągnięcia wskaźnika dług netto do EBITDA w granicach 1x, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski.

--GWI gmbH - spółka w 97,86% zależna od Erbudu - podpisała umowę na budowę hotelu w Kolonii, podał Erbud. Wartość umowy to 5,46 mln euro (23,6 mln zł) netto

--Amica ocenia, że w IV kw. br. marża EBITDA może poprawić się w ujęciu r/r, podobnie jak w III kw., poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski. Ocenił też, że spółka byłaby zadowolona z utrzymania marży EBITDA na poziomie ubiegłorocznym w całym 2018 r.

--Braster podpisał umowę o współpracy z jednym z czołowych dystrybutorów urządzeń medycznych w Chinach -  firmą Kontrue (Shenzhen) Technology, wchodzącą w skład grupy Kontrue Group/Ponted, podał Braster. Proces związany z rejestracją i rozpoczęciem sprzedaży urządzeń na rynku chińskim, zgodnie z przyjętym harmonogramem, potrwa minimum rok.

--Akcjonariusze Soho Development podjęli uchwałę o upoważnieniu zarządu spółki do podjęcia działań zmierzających do zbycia kluczowych aktywów najpóźniej do 31 marca 2019 r., podała spółka.

--Akcjonariusze LC Corp zdecydują o zmianie nazwy spółki na najbliższym walnym zgromadzeniu. Uzasadnieniem zmiany jest ochrona wizerunku i interesu spółki poprzez "wyraźne oddzielenie tożsamości korporacyjnej od jego byłego większościowego akcjonariusza", podało LC Corp. 

--Idea Bank bez zakłóceń realizuje standardowo wszelkie operacje, a klienci są obsługiwani na bieżąco. Medialna debata na temat banku nie ma źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu, poinformował ISBnews p.o. prezesa Jerzy Pruski. 

--Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisała z Lubelskim Węglem Bogdanka aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający jej obowiązywanie do 31 grudnia 2023 r., podały spółki. Planowana wartość umowy w latach 2019-2023 wyniesie 666 mln zł netto.

--Kruk może osiągać roczne nakłady inwestycyjne na wszystkich rynkach powyżej 2 mld zł rocznie w najbliższych latach. Spółka jest zainteresowana każdą transakcją przejęcia aktywów, która będzie generowała wartość dla akcjonariuszy i nie będzie nakładać nadmiernego ryzyka prawnego na biznes, wynika z wypowiedzi prezesa Kruka Piotra Krupy.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Pekao środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych serii B o wartości nominalnej 550 mln zł do kalkulacji kapitału Tier II banku, podał bank.

--Parcel Technik z Grupy Midven pracuje nad kolejnymi wnioskami w ramach unijnych programów wojewódzkich, dzięki którym ma szansę dołączyć do sieci kolejne 100 tzw. skrytkomatów, podała spółka. Wartość projektów o dofinansowanie, nad którymi pracuje obecnie spółka przekracza 5 mln zł.

--Grodno złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Magma, podał Urząd.

--Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development rozpoczął sprzedaż kolejnych 50 mieszkań (budynek nr 2) w ramach inwestycji Locus w Rumi Janowo, podała spółka. Mieszkania powstaną w 4-piętrowym budynku zlokalizowanym na rogu ulic Dąbrowskiego i Stoczniowców. Termin przekazania gotowych mieszkań to II kwartał 2020 roku. Docelowo na terenie inwestycji powstanie 271 lokali w czterech budynkach.

--Największe firmy już dziś powinny zacząć przygotowania do wprowadzenia programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), uważa prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek.

--SentiOne odkłada plany debiutu na GPW i skupia się na rozwoju technologii chatbotów razem z partnerem finansowym, poinformował ISBnews współzałożyciel i CTO Michał Brzezicki.

--Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii D, o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 zł, wyemitowanych 18 maja 2011 r. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację wartości nominalnej  tj. 10 000 zł, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podał bank.

--Niezbędne jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji oraz kampanii informacyjnej, pozwalających dotrzeć do wszystkich pracodawców i pracowników z pełną i rzetelną informacją o zasadach tworzenia i korzyściach wynikających z uczestnictwa w  Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), ocenia prezes PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI) Ewa Małyszko.

--Orange Polska rozpoczął w Warszawie pilotaż asymetrycznego łącza światłowodowego z prędkością pobierania danych do 5 Gb/s i łącza symetrycznego do 2 Gb/s, podała spółka. Z usługi, opartej na kolejnej generacji technologii światłowodowej XGS-PON, mogą skorzystać małe i średnie firmy. 

--Pointpack.pl rozpoczął długoterminową współpracę z firmą Cleveron w zakresie integracji systemowej na rynku polskim oraz dystrybucji automatów i robotów nadawczo-odbiorczych produkowanych przez Cleveron, podała spółka.

--Pointpack.pl prognozuje, że zapotrzebowanie logistyczne zwiększy się do ok. 38 tys. punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych do 2020 r. przy wielkości rynku KEP ok. 540 mln przesyłek rocznie, poinformował prezes Pointback.pl Marek Piosik.

--Amica z optymizmem patrzy na marże swoich produktów, dzięki spowalniającemu wzrostowi cen komponentów, wynika ze słów wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. Spółka podkreśla, że w przeciwieństwie do I półrocza, w którym marże znalazły się pod silną presją kosztową, w III kwartale br. Amica zanotowała już wyraźne wzrosty marży EBITDA, brutto i netto.

--Eko Export  otrzymał zamówienie na 2019 rok od niemieckiego koncernu z branży metalurgicznej, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 2 304 000 euro, tj. ok. 9,9 mln zł.

--Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec III kw. 2018 r. wynosił 547 mln zł, podała spółka.

--Mostostal Zabrze odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania iSource, spółki zależnej ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała ABC Data. Na dzień 16 listopada 2018 roku ww. zobowiązanie, powiększone o odsetki, wynosi 15,2 mln zł.

--Skarbiec Holding odnotował 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2018/ 2019 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2018) wobec 5,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Amica odnotowała 27,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 22,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Famur podpisał z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę w przedmiocie realizacji dostaw sprzętu i świadczenia usług nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni "Inaglinskij" w Jakucji, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 22 719 224 euro, tj. 97 579 067,08 zł wg średniego kursu z 16 listopada 2018 roku.

--InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała list intencyjny dotyczący zawarcia umowy na zakup wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk.

--Narodowy Bank Polski (NBP) zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku, podał Komitet Stabilności Finansowej (KSF).

(ISBnews)