GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 12,4% r/r w I-III kw.

ISBNews
21.11.2018 10:51
A A A


Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 12,4% r/r i wyniosły 89,6 mld zł w I-III kw. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W okresie styczeń-wrzesień br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 89,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 12,4% wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1%). Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 18,6%) jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,6%). Odnotowano nieznaczny spadek (o 0,1%) nakładów na środki transportu. Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,4% z 65,9% przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 40,7% wobec wzrostu o 18,6%), w górnictwie i wydobywaniu (o 32% wobec spadku o 19,6% przed rokiem), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 27,2% wobec spadku o 1,2%), w obsłudze rynku nieruchomości (o 23,7% wobec wzrostu o 4,6%), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 21,3% wobec wzrostu o 15,4%), informacji i komunikacji (o 19,8% wobec wzrostu o 10,7% przed rokiem), w przetwórstwie przemysłowym (o 7,3% wobec wzrostu o 3,3%), podał też GUS.

Natomiast spadek nakładów wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,9% wobec spadku o 18,1%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 0,8% wobec wzrostu przed rokiem o 2,9%).

(ISBnews)