Sfinks Polska miał 0,19 mln zł straty netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w III kw.

ISBNews
22.11.2018 07:26
A A A


Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Pomimo negatywnych zmian w naszym otoczeniu rynkowym wynikających w dużej mierze z wprowadzenia niehandlowych niedziel, a także presji płacowej oraz kosztów dostosowania do zmian w prawie, grupa kapitałowa Sfinks Polska zachowała stabilną sytuację finansową. Zwiększamy efektywność działania i poprawiamy płynność finansową, co stanowi solidne podstawy do dalszego rozwoju sieci. Bardzo dużo uwagi poświęcamy nowym technologiom i cyfryzacji sprzedaży poprzez rozwój usługi delivery i aplikacji mobilnej lojalizującej klienta. Tym samym nie tylko odpowiadamy na nowe trendy na rynku gastronomicznym, ale budujemy też kompetencje technologiczne, które w niedalekiej przyszłości będą jednym z filarów wzrostu wartości całej grupy" - powiedział prezes Sylwester Cacek, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 2,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,63 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 50,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 3,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,48 mln zł w porównaniu z 140,09 mln zł rok wcześniej.

"Nowe przepisy istotnie wpłynęły na spadek ruchu w centrach handlowych, w których zlokalizowana jest część restauracji działających w ramach grupy. Po trzech kwartałach 2018 roku Sfinks Polska wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 134,5 mln zł wobec 140,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Grupa stale pracuje nad zwiększeniem skali biznesu i rozwoju zarządzanych przez nią sieci restauracji. Od początku roku cała sieć zwiększyła się o 3 restauracje do 178 lokalizacji (na dzień 21 listopada 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.

"Marża brutto grupy kapitałowej Sfinks Polska po trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 13,3% i zwiększyła się o 0,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na poziomie jednostkowym rentowność brutto ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku sięgnęła 14% vs 13,2% przed rokiem. Poprawa rentowności została wypracowana pomimo wprowadzeniu w tym roku zakazu handlu w niedzielę" - czytamy także.

Grupa ma zasoby finansowe do dalszej ekspansji sieci dzięki zawarciu w październiku br. nowej umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ). W ramach porozumienia z bankiem wydłużono kredytowanie do 10 lat i zmieniono harmonogram spłat kredytu, dzięki czemu Sfinks Polska uzyska dodatkowe ok. 10 mln zł na realizację zaplanowanych inicjatyw.

Dużo uwagi spółka poświęciła wdrażaniu nowych technologii, które zwiększają efektywność biznesu i pozwalają wejść w dynamicznie rosnące segmenty rynku zamówień posiłków przez internet. Poprzez portal szmacznieiszybko.pl grupa rozwija usługę delivery. Obecnie jest ona dostępna w ponad 50-ciu restauracjach w całej Polsce i obejmuje dania różnych marek z portfela Sfinksa. Restauracje z własną obsługą kurierską dostarczają jedzenie zamówione on-line do 37 minut, co stanowi realizację założeń spółki dla tego typu usługi, podano także.

Równoległe spółka rozwija aplikację mobilną Aperitif, umożliwiającej gościom restauracji uzyskanie dostępu do atrakcyjnych ofert promocyjnych. Już teraz skorzystało z niej ponad 200 tys. klientów, a w kolejnych kwartałach władze firmy oczekują znacznego wzrostu liczby użytkowników oraz częstotliwości wizyt. Rosnąca liczba osób korzystających z aplikacji ma przełożyć się na zwiększoną liczbę klientów sieci i wsparcie dla dalszego rozwoju usługi delivery. Dalsza rozbudowa funkcjonalności Aperitif nastąpi po zakończeniu wdrożenia nowego systemu ERP, usprawniającego zarządzenie gastronomią, które przewidziane jest na przełomie 2018 i 2019 roku, czytamy również w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 2,3 mln zł wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)