Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

ISBNews
22.11.2018 12:52
A A A


Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Spółki z grupy BBI Development zawarły pakiet umów w zakresie przedwstępnej sprzedaży projektu biurowo-handlowego Centrum Marszałkowska na rzecz podmiotu celowego z grupy Liebrecht & Wood, podało BBI Development. Cena po pomniejszeniu o zadłużenie wyniesie 29,52 mln euro (powiększone o podatek VAT), skorygowana o ewentualne koszty związane z umową master lease, podano także.

"22 listopada 2018 r. spółka celowa Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. (sprzedający), będąca podmiotem współkontrolowanym emitenta (35-procentowy udział w sprzedającym) oraz Społem Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście (65-procentowy udział w sprzedającym), a także spółka celowa kontrolowana przez emitenta: Realty 4 Management Sp. z o.o. Juvenes Development 1 sp. k. (JD1) zawarły pakiet umów w zakresie przedwstępnej sprzedaży projektu biurowo-handlowego Centrum Marszałkowska, położonego u zbiegu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem wejścia w życie umowy przedwstępnej jest zgoda Banku Pekao jako banku finansującego sprzedającego (Grupa BBI) na zawarcie i wykonanie umowy przedwstępnej.

"Umowa sprzedaży (jaka ma zostać zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej) obejmuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku Centrum Marszałkowska, wraz z wszystkimi przynależnościami budynku, oraz przeniesieniem praw i obowiązków z wszelkich umów najmu, a także wszelkich składników materialnych i niematerialnych związanych z budynkiem. Jednocześnie emitent potwierdza, że wygasł list intencyjny, o którym emitent pisał w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 17.05.2016 r." - czytamy dalej.

Zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej, strony będą dążyć do tego, aby dokonać zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w lutym 2019 r., jednak nie później niż do końca maja 2019 r., podano także.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej zostało uzależnione od spełnienia się szeregu warunków. Warunkami tymi są w szczególności: wydanie przez właściwy organ interpretacji podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przedmiotowej transakcji, wystawienie świadectwa płatności końcowej i uregulowanie wszelkich zobowiązań sprzedającego wobec generalnego wykonawcy oraz zdeponowanie wymaganej kwoty ceny na rachunku zastrzeżonym przez kupującego" - wymieniono w materiale.

"Łączny planowany przepływ zrealizowany przez spółki z grupy emitenta z tytułu przedmiotowej transakcji (z uwzględnieniem dotychczas zrealizowanych, w tym wycofanych ze spółki celowej pożyczek i zwrotu wypłaconych zaliczek) sięgnie ok. 72 mln zł, z korektą o ewentualne koszty umowy master lease, o której mowa niżej" - napisano także.

Cena sprzedaży uwzględnia zadłużenie kredytowe sprzedającego, które zostanie spłacone z ceny. Z uwzględnieniem wstępnie planowanego zadłużenia kredytowego z tytułu kredytu budowlanego, cena po pomniejszeniu o wspomniane zadłużenie wyniesie 29,52 mln euro (powiększone o podatek VAT), skorygowana o ewentualne koszty związane z umową master lease, o której mowa poniżej, podano w komunikacie.

"Spółka celowa emitenta zaciągnie pożyczki od spółki z grupy Liebrecht & Wood w wysokości od 9 do 12 mln euro. Strony dopuściły w przedwstępnej umowie sprzedaży rozliczenie części ceny sprzedaży poprzez zaliczenie na jej poczet zaciągniętych pożyczek" - czytamy także.

Przedwstępna umowa zawiera również szczegółowe postanowienia w zakresie powierzchni niewynajętych na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, w szczególności określa zawarcie przez sprzedającego umowy master lease na całość powierzchni niewynajętych na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej oraz postanowienia w zakresie zatrzymania poszczególnych komponentów ceny przeznaczonych na wykonanie prac adaptacyjnych i inne koszty związane z niewynajętymi powierzchniami, których szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych powszechnie stosowanych przy zbliżonych transakcjach, wskazano również.

"Przedmiotowa umowa przedwstępna wpłynie na przyśpieszenie planowanych wpływów emitenta oraz pozytywnie przełoży się na płynność grupy" - podsumowano w komunikacie.

Centrum Marszałkowska to kompleks biurowo-handlowy z 16,5 tys. m2 powierzchni.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)