Qumak ma list intencyjny ws. warunków dokapitalizowania QPS przez IT Works

ISBNews
26.11.2018 08:19
A A A


Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Qumak w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services (QPS), zawarł list intencyjny mający na celu ustalenie warunków dokapitalizowania QPS przez potencjalnego inwestora - spółkę IT Works, podał Qumak.

"Celem transakcji, której dotyczy zawarcie listu intencyjnego, jest dokapitalizowanie spółki QPS w celu dalszego rozwoju biznesu, zdobywania nowych kontraktów i powiększania skali działania do momentu sprzedania pozostałych istniejących już udziałów należących do emitenta" - czytamy w komunikacie.

W podpisanym dokumencie IT Works (podmiot przez niego wskazany lub działający wspólnie z IT Works; inwestor) wyraził chęć objęcia 4 nowych udziałów, w ramach podwyższonego kapitału zakładowego spółki QPS, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3,6 mln zł. Nowe udziały stanowiłyby 28,6% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki QPS, tzn. 4 nowe udziały spośród 14 po podwyższeniu kapitału zakładowego. Umowa inwestycyjna będzie zakładała odwracalność transakcji oraz odpowiednie zapisy dotyczące zakazu konkurencji w odniesieniu do kontraktów i pracowników, podano również.

"Zarząd Qumak S.A. informuje, że przystępuje do negocjacji warunków umowy inwestycyjnej z inwestorem, nie ma jednak pewności czy i kiedy taka umowa inwestycyjna zostanie zawarta, a transakcja sfinalizowana. Podejmując decyzje w przedmiotowej sprawie, zarząd będzie miał na względzie interes spółki zależnej QPS, jej sprawne dokapitalizowanie w celu dalszego niezakłóconego działania i rozwoju oraz dobro wierzycieli emitenta" - czytamy dalej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)