Serinus czeka na moduły, aby uruchomić zakład przetwarzania gazu w Rumunii

ISBNews
26.11.2018 08:45
A A A


Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Serinus Energy plc zakończył budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, ale czeka nadal na instalację dwóch modułów, podała spółka.

?Zakład jest gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji, jednak spółka wciąż czeka na instalację modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (razem "Moduły")" - czytamy w komunikacie.

W połowie października spółka informowała, że firma EPC realizująca kontrakt wykonawczy przekazała przedstawicielom Serinus harmonogram. Przewidywał on przeprowadzenie fabrycznych testów odbiorczych modułów w zakładzie ich producenta w Kanadzie w dniu 17 listopada 2018 r. (lub w zbliżonym terminie). Od dnia 22 listopada br. (lub terminu zbliżonego) moduły miały być transportowane frachtowcem do portu Bremerhaven w Niemczech. Wykonawca przewidywał instalację, odbiór techniczny modułów i rozpoczęcie produkcji na grudzień 2018 r., wskazano w informacji.

?Spółka pozostaje nadal na stanowisku, że niezwłocznie po instalacji modułów będzie w stanie podjąć pełną produkcję. Jednocześnie po przeprowadzeniu w ostatnich dniach serii rozmów kontrolnych z wykonawcą spółka przewiduje, że wykonawca nie zdoła dotrzymać terminów zakomunikowanych spółce 18 października br." - czytamy dalej.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby przyśpieszyć dostawę modułów mając na względzie doprowadzenie do jak najszybszego podjęcia produkcji. Na żądanie spółki wykonawca wysłał swoich przedstawicieli do fabryki produkującej moduły w celu przeprowadzenia dokładnej osobistej inspekcji osiągniętego postępu prac w produkcji modułów, aktualnej sytuacji i dalszych planów prowadzących do zakończenia prac, a także ostatecznego terminu dostawy modułów, zaznaczono w informacji. 

?Wykonawca realizujący kontrakt EPC poinformował spółkę, iż mimo postępu w pracach nad produkcją modułów w zakresie przygotowania korpusów separatorów, montażu, testów szczelności (ang. hydrotesting), malowania modułów, niezbędna będzie instalacja elementów izolacyjnych i elektrycznych modułów jeszcze przed przeprowadzeniem fabrycznych testów odbiorczych" - podano w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)