Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
26.11.2018 18:00
A A A


Forte odnotowało 14,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland oraz Dom Maklerski BOŚ podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz promocji i rozwoju rynku Exchange Traded Funds (ETF) w Polsce oraz edukacji inwestorów. To pierwsza w historii tego typu inicjatywa kapitału izraelskiego na polskim rynku finansowym, podała giełda. AgioFunds TFI przeprowadzi emisję pierwszego ETF-a w Polsce.

Alchemia skupiła 6,67 mln akcji własnych po 4,8 zł za sztukę za łączną kwotę 32 mln zł, podała spółka.

Nestmedic podpisał umowę dystrybucyjną z nigeryjską firmą Health Cross Global Medical Solutions na dystrybucję systemu telemedycznego Pregnabit w Nigerii, podała spółka.

Tauron i ING Bank Śląski uruchamiają pilotażowo w Katowicach system carsharingu pojazdów elektrycznych, podał Tauron.

Akcjonariusze Brastera - w związku z brakiem wymaganego kworum - nie głosowali podczas dzisiejszego nadzwyczajnego zgromadzenia za podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. 

Grupa Hotelowa Orbis zawarła umowę warunkową o zarządzanie hotelem Mercure z UBM Development AG, podał Orbis. Hotel Mercure Katowice City Center zostanie otwarty w 2020 roku.

PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, podało PZU. 

Infoscan utworzył spółkę zależną - ScanLink Medical, w której będzie prowadzony podmiot leczniczy specjalizujący się w diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu. Zarząd Infoscanu oczekuje, że ScanLink Medical uzyska status podmiotu leczniczego w ciągu najbliższych tygodni i wówczas przeprowadzi on pierwsze badania, podał Infoscan.

MCI liczy na sfinalizowanie do 3 transakcji sprzedaży spółek do końca bieżącego roku, poinformował prezes MCI i PEM Tomasz Czechowicz.

CI Games prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na poziomie 3,26 mln zł w IV kw. 2018 r. przy poniesionych nakładach finansowych ogółem wynoszących 11,49 mln zł, podała spółka.

W Elektrowni Turów przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowego bloku energetycznego. Próbie poddano kocioł właściwy wraz z układem przegrzewu pierwotnego oraz układ przegrzewu wtórnego. Obydwie próby zakończyły się sukcesem, podał Budimex.

CCC szacuje, że łącznie dla HRG oraz Grupy CCC synergie kosztowe to co najmniej 10 mln euro począwszy od 2020 r., podała spółka. CCC liczy m.in. na oszczędności związane ze wspólnymi zakupami w segmencie marek własnych i obcych, a także wynajmu powierzchni handlowych.

Marcin Petelski, który dołączył do zespołu zarządzających Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)  uruchomi z początkiem 2019 roku autorski fundusz Alphaset FIZ. Fundusz będzie prowadził politykę absolutnej stopy zwrotu, podał Quercus. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło projekt badawczo-rozwojowy ELIZA, podała spółka. Spółka chce w przyszłości wytwarzać wodór z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go do magazynów gazu.

Bowim odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama, podała spółka. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe capiton wyniesie ok. 2,24 mln euro, a za udziały uprzywilejowane capiton ok. 12,36 mln euro; natomiast cena za udziały zwykłe Flo to ok. 3,53 mln euro, a za udziały uprzywilejowane Flo ok. 7,8 mln euro. We wszystkich przypadkach finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia transakcji.

PlayWay odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy plc zakończył budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, ale czeka nadal na instalację dwóch modułów, podała spółka.

MCI Capital odnotowało 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 42,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Polska (BAP)  ? jednostka zależna British Automotive Holding - zawarła umowę dilerską i serwisową Jaguar i Land Rover z Folwark Samochodowy (FS) z siedzibą w Kielcach, podała spółka.

Grupa Qumak osiągnęła szacunkowo przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 90,5 mln zł, wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -21,1 mln zł i wynik netto w wysokości ok. -20,1 mln zł w I-III kw. 2018 r., podała spółka.

Pekabex odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services (QPS), zawarł list intencyjny mający na celu ustalenie warunków dokapitalizowania QPS przez potencjalnego inwestora - spółkę IT Works, podał Qumak.

Ursus w restrukturyzacji wypracował wstępnie przychody ze sprzedaży na poziomie 79,3 mln zł oraz zanotował 29,5 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Magdalenę Zmitrowicz z dniem 1 grudnia 2018 roku w skład zarządu banku na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji wiceprezes, podał bank.

BBI Development odnotowało 10,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)