ZUE miało 0,67 mln zł zysku netto, 0,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ISBNews
28.11.2018 08:45
A A A


Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - ZUE odnotowało 0,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 87 tys. zł wobec 3,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 236,74 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 125,62 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 555,86 mln zł w porównaniu z 233,46 mln zł rok wcześniej.

"Poprawiliśmy znacząco wyniki po trzech kwartałach. Dotyczy to zarówno sprzedaży, jak i zysków. Warto jednak podkreślić że wyniki te mogłyby być lepsze gdyby nie materializujące się ryzyka branżowe, które spółka uwzględnia w wycenach kontraktów. Na rosnącym z kwartału na kwartał rynku budowlanym można zaobserwować znaczącą presję na marże firm budowlanych. Jest to efekt rosnących kosztów działalności, na co wpływ m.in. mają czynniki takie jak wzrost cen materiałów i usług, wzrost kosztów pracy i ograniczona podaż pracowników oraz podwykonawców, dostępność materiałów budowlanych, przedłużające się rozstrzygnięcia postępowań przetargowych czy wpływ zmian legislacyjnych na branżę budowlaną" - skomentował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Grupa ZUE zanotowała po trzech kwartałach 2018 roku wzrost przychodów o 138%, do 555,9 mln zł z 233,5 mln zł rok wcześniej. Skokowy wzrost jest efektem wejścia w fazę realizacji pozyskanych wcześniej kontraktów. Zysk brutto na sprzedaży grupy wyniósł w tym okresie 17,5 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny 1,6 mln zł wobec 11,6 mln zł straty operacyjnej przed rokiem, a zysk netto ogółem ukształtował się na poziomie blisko 2 mln zł wobec 12,1 mln zł straty po III kwartałach 2017 roku, podano także.

Przychody segmentu budowlanego wyniosły 507,2 mln zł, handlowego 47,2 mln zł, a działalności projektowej 10,9 mln zł. Zarówno spółka ZUE odpowiadająca za działalność budowlaną, jak i Railway działająca w obszarze handlu oraz BPK Poznań, odpowiadająca za segment projektowy, zanotowały po trzech kwartałach 2018 roku dodatnie wyniki finansowe, czytamy dalej.

Od początku 2018 roku grupa poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie 17,5 mln zł. Spółka inwestowała głównie w maszyny i urządzenia oraz środki transportu, w tym zakup 75 wagonów towarowych, zgrzewarki dwudrogowej i palownicy kolejowej. Spółka planuje dalszą rozbudowę parku maszynowego, podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 9,85 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)