Forum Energii: Możliwe uruchomienie 8-10 GW w morskich farmach wiatr. do 2035 r.

ISBNews
28.11.2018 12:03
A A A


Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Polska może uruchomić 8-10 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2035 roku, wynika z raportu Forum Energii pt. "Energetyka morska Z wiatrem czy pod wiatr?". Konieczne są jednak zmiany regulacyjne, które przyspieszą ich powstanie i obniżą koszt kapitału dla inwestorów.

"Morskie farmy wiatrowe są wyjątkową szansą dla polskiej energetyki i przemysłu. Mogą stać się naszą krajową specjalnością. Do roku 2035 możliwe jest uruchomienie 8-10 GW, dzięki czemu zredukujemy o 25% dzisiejsze emisje CO2. Rozwój wiatrowej energetyki morskiej poprawi również bezpieczeństwo energetyczne i zdywersyfikuje miks energetyczny. Dopiero zaczynamy energetykę morską, ale trzeba zrobić wszystko, aby offshore był konkurencyjny wobec innych źródeł. Trzeba obniżyć koszty kapitału" - powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera, cytowana w komunikacie dotyczącym raportu.

Zdaniem autorów raportu, konieczne jest wdrożenie działań już teraz, aby uruchomić pierwsze elektrownie przed rokiem 2030. Najpilniejszym zadaniem jest odzwierciedlenie specyfiki tego sektora w Ustawie o odnawialnych źródłach energii

"Kluczową kwestią jest ostateczna decyzja rządu dotycząca farm wiatrowych. Dotychczas mieliśmy do czynienia jedynie z propozycjami. Brakuje rozwiązań regulacyjnych, które będą jasnym sygnałem dla inwestorów, że chcemy, aby offshore w Polsce się rozwijał. Aby uruchomić pierwsze elektrownie przed rokiem 2030, decyzja potrzebna jest już teraz" ? napisano w materiale.

Forum Energii postuluje też szczegółowe zmiany, w tym skrócenie czasu realizacji farm na morzu do 8-10 lat z obecnych ok. 14 lat, aby zdążyć włączyć farmy na morzu do systemu przed okresem największych problemów z mocami wytwórczymi.

Kolejnym postulatem jest obniżenie kosztów energetyki morskiej.

"Na koszty realizacji farm wiatrowych znacząco wpływa koszt kapitału, który w Polsce należy do najwyższych w Europie. Kluczowe jest zmniejszenie ryzyka regulacyjnego. W zasięgu ręki jest uruchomienie mechanizmu obniżającego ryzyko finansowe, który chroni inwestorów przed ryzykiem" - czytamy dalej.

Forum Energii rekomenduje wdrożenie mechanizmu finansowego, który obniży koszt kapitału wykorzystywanego przez inwestorów, co w efekcie pozwoli zmniejszyć koszt energii dla odbiorców.

Konieczna jest też rozbudowa sieci na północy kraju, wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, aby możliwe było przyłączenie do niej morskich farm wiatrowych. Inwestycje w morską energetykę wiatrową mogą zwiększyć niezawodność polskiego systemu energetycznego poprzez rozbudowę sieci.

Planowane obecnie farmy wiatrowe na Bałtyku będą pierwszymi inwestycjami tego typu w Polsce, dlatego mogą być do 10% droższe w porównaniu z krajami z rozwiniętym potencjałem wykonawczym.

"W latach 2025-2029 ich koszt będzie wynosił od 2,28 do 2,51 mln euro/MW (razem z przyłączem do sieci) w cenach z 2017 roku. W latach 2030-2034 może nastąpić spadek o 5%" - ocenił ekspert Forum Energii Jan Rączka, także cytowany w komunikacie.

(ISBnews)